Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD „Perła” w Kłodzku - 19.09.2023

W dniu 16 września 2023 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Perła” w Kłodzku odbyły się jak co roku dni działkowca.

W uroczystości uczestniczyło liczne grono działkowców oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD Piotr Piątek oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Ryszard Burzyński.

Burmistrz Miasta Kłodzka podziękował za zaproszenie oraz poinformował zebranych, że w najbliższym czasie zostanie sfinansowany remontu alei wewnętrznej ogrodu ze środków finansowych Gminy. Starosta Kłodzki podziękował Zarządowi ROD, który zorganizował wspaniałą uroczystość na której gości tak dużo działkowców oraz rodzin z dziećmi.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczawnie-Zdroju w swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest organizowanie spotkań integracyjnych w ogrodach, które łączą działkowców a nie dzielą oraz są miejscem integracji wszystkich pokoleń działkowców.

Natomiast Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD przypomniał działkowcom o przypadającym w bieżącym roku 10-leciu uchwalenia przez Sejm obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która została przyjęta ostatecznie przez wszystkie partie polityczne na skutek  panującej w Związku jedności, solidarności oraz jednomyślności. Podkreślił również, że sukces uchwalenia ustawy nie mógłby odbyć się bez skutecznej walki działkowców o swoje prawa i ogrody działkowe. Działkowcy zostali również zachęceni do wzięcia czynnego udziału w wyborach parlamentarnych, podkreślając, że Polski Związek Działkowców jest organizacją apolityczną i zanim podejmiemy decyzję co do wyboru posła, senatora dokonać należy oceny  ich publicznych wystąpień na temat rodzinnych ogrodów działkowych i naszej organizacji, czy popierają ich istnienie i rozwój w obecnej postaci – „Wybierzmy tych, którzy są przyjaźni istnieniu i rozwojowi ogrodów działkowych i szanują nasz Związek” dodał Wiceprezes OS PZD.

Podczas dni działkowca Zarząd ROD wyróżnił działkowców, którzy włożyli znaczny wkład, wysiłek oraz wykazali się pomysłowością w zagospodarowaniu swoich działek.

Dla wszystkich zaproszonych, Zarząd ROD przygotował poczęstunek oraz zadbał o muzykę przy której działkowcy tańczyli i śpiewali.

Prezes Zarządu ROD „Perła” w Kłodzku

Anna Jabłońska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.