Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca 2023 w Siedlcach - 18.09.2023

 

16 września na terenie ROD „Złote Piaski” w Siedlcach odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2023, których obchody były okazją do podsumowania ubiegłego roku działkowego, wręczenia pucharów i dyplomów dla ROD obchodzących jubileusze, rozstrzygnięcia konkursów okręgowych i uhonorowania laureatów oraz wspólnej zabawy. W uroczystości uczestniczył prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Grzegorz Buklad, a także I wiceprezes KOZM PZD Dariusz Rudkowski oraz członkowie zarządu i dyrektor biura OZM PZD Anna Mioduszewska. Wraz z mazowieckimi działkowcami świętowali zaproszeni goście: Magdalena Baka – sekretarz Miasta Siedlce, Robert Chojecki i Maciej Nowak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce oraz Justyna Zembrowska – kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach.

Obchody tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca uroczyście otworzył prezes Okręgu Grzegorz Buklad, a następnie wprowadzono sztandary i odśpiewano Hymnu PZD. Dodatkowo, prezes wraz z gospodarzem, prezesem ROD „Złote Piaski” Krzysztofem Czyżewskim dokonał symbolicznego podzielenia chleba, rozpoczynając  tegoroczne, działkowe dożynki.

Prezes Buklad powitał gości oraz zebranych działkowców i odczytał okolicznościowe listy z najlepszymi życzeniami oraz podziękowaniami dla działkowców za trud wkładany w rozwój ogrodów i zagospodarowanie działek, nadesłane przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marię Fojt.

 

List Prezesa PZD

List Przewodniczącej KKR

W dalszej części imprezy, prezes Okręgu Mazowieckiego w swoim krótkim wystąpieniu podsumował  miniony rok i zadania jakie realizowały ogrody, jak i Okręg. Wspomniał między innymi o otrzymanych  przez ogrody dotacjach w ramach samorządowego Programu MIAD, a także wsparcia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jakie zakwalifikowane ROD otrzymały, w celu realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Poruszył także niepokojącą kwestię projektu nowego studium zagospodarowania przestrzennego w Warszawie, który ingerował w przestrzeń wielu ROD i bardzo wielu stołecznych działkowców. Jednak, jak zaznaczył prezes Buklad, dzięki zorganizowanym protestom i wspólnej pikiecie działkowców udało się uzyskać deklaracje stołecznych radnych, jak i Prezydenta Warszawy, iż ogrody działkowe mogą czuć się bezpiecznie.

Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym I i II wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce – Panowie Robert Chojecki i Maciej Nowak. Podkreślili ogromną rolę działkowców w zagospodarowaniu działek, współtworzeniu cennych miejskich terenów zieleni i podziękowali za ich trud, życząc spokojnej przyszłości ogrodów, zapewniając o wsparciu potrzeb ogrodów przez Radę Miasta i życząc wszystkim zebranym wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Najlepsze życzenia dalszego, spokojnego rozwoju ogrodów działkowych złożyła działkowcom także Pani Justyna Zembrowska – kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach. Wspomniała między innymi o owocnej współpracy samorządu z ogrodami działkowymi w ramach kilku już edycji programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD), dzięki któremu ogrody otrzymały dotacje na remonty infrastruktury ogrodowej i inne projekty.

Ponadto, w trakcie imprezy Sekretarz Miasta Siedlce, Pani Magdalena Baka, w imieniu Prezydenta Siedlce wręczyła aktywnym ogrodom z terenu Siedlec nagrody pieniężne w ramach miejskiego wsparcia dla ROD.

Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca przygotowała Delegatura OZM PZD w Siedlcach wraz z ROD „Złote Piaski” i przy współpracy z biurem OZ, a imprezę poprowadziła kierownik biura Delegatury Agnieszka Posiadała

Jednym z głównych punktów obchodów tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca było rozstrzygnięcie konkursów okręgowych i wręczenie nagród laureatom. Wyniki konkursów odczytał prezes Okręgu, który także wręczył obecnym laureatom okolicznościowe dyplomy i  symboliczne certyfikaty z przyznanymi nagrodami. W konkursie „Najładniejsza Działka Bioróżnorodna Okręgu Mazowieckiego 2023” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

  • I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł zdobyła działka nr 206 w ROD Fort Szczęśliwice w Warszawie, użytkowana przez Panią Annę Parys
  • II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł zdobyła działka nr 152 w ROD Kroton-Rawar w Kajetanach, użytkowana przez Panią Iwonę Ziółkowską-Kaczmarek
  • III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł zdobyła działka nr 144 w ROD Pratulińska w Warszawie, użytkowana przez Panią Aleksandrę Zasadę
  • Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł zdobyła działka nr 11 w ROD Waszyngtona w Warszawie, użytkowana przez Panią Helenę Grynczel.

W drugim konkursie pod hasłem „Najlepsza przestrzeń wspólna ROD w Okręgu Mazowieckim PZD 2023”:

  • I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł zdobył ROD „SKOWRONEK” w Kajetanach
  • II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł zdobył ROD „WIRNIK” w Warszawie

Miejsca trzeciego i wyróżnień nie przyznano.

Dożynki mazowieckich działkowców były też okazją do uhonorowania ogrodów obchodzących w tym roku okrągłe, szacowne  jubileusze. Prezes Okręgu wręczył obecnym na imprezie przedstawicielom ROD, pamiątkowe puchary i dyplomy, życząc im dalszego spokojnego rozwoju. 

Wyróżniono również zasłużonego dla mazowieckich, a szczególnie płockich ROD, wieloletniego członka organów okręgowych, Pana Józefa Sielaczka z ROD „Tulipan” w Gostyninie. Pan Józef został uhonorowany związkową odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, którą wręczył prezes Okręgu.

W czasie Okręgowych Dni Działkowca 2023 wspólnie świętowali działkowcy z Mazowsza, jak i z ROD „Złote Piaski”, który  połączył swoje dożynki z obchodami okręgowymi.

Przy tej okazji prezes ROD Krzysztof Czyżewski wraz z prezesem Okręgu Grzegorzem Bukladem wręczyli także nagrody laureatom konkursu ogrodowego na najładniejszą działkę oraz odznaki związkowe zasłużonym działkowcom.

Działkowcy z ROD Złote Piaski i innych ogrodów siedleckich przygotowali także kosze dożynkowe, a wszyscy uczestnicy imprezy mogli także skorzystać ze związkowych broszurek tematycznych oraz zapoznać  się z wyłożonymi ogrodowymi kronikami.

Aby wyrazić wdzięczność za dużą pomoc w organizacji tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, na zakończenie imprezy prezes Okręgu wręczył prezesowi ROD „Złote Piaski” okolicznościowy puchar i dyplom z podziękowaniami od Okręgowego Zarządu PZD.

Po zakończeniu części oficjalnej, działkowcy uczestniczący w tegorocznych, mazowieckich dożynkach mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku z grilla oraz bawić się przy dźwiękach muzyki.

Do tańca i wspólnego śpiewania zachęcał prowadzący część rozrywkową DJ, a także Zespół Artystyczny SENIORYNKI z Siedlec, który zauroczył działkową publiczność.

Dziękujemy przybyłym działkowcom, a także organizatorom i gospodarzom imprezy, w tym przede wszystkim delegaturze siedleckiej OZM PZD oraz zarządowi ROD „Złote Piaski”.

 

Maciej Aleksandrowicz

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.