Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień działkowca w ROD "Przylesie" w Sulechowie - 18.09.2023

Zgodnie z planem pracy Zarząd ROD „Przylesie” zorganizował w dniu 09.09.2023 r. uroczystość, świętowanie „Dnia Działkowca 2023”. Obchody z tej okazji odbyły się na placu ogrodowym. Po trzyletniej przerwie, o godz. 16 – stej wszystkich przybyłych działkowców, ich rodziny oraz sympatyków ogrodu powitał Prezes Zarządu Jan Gwóźdź. Powitano także zaproszonych gości;

  • PRezes Okręgu PZD- Marian Pasiński
  • Burmistrza Sulechowa – Wojciecha Sołtys;
  • Przedstawiciela dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii – Majora Artura Fudala;
  • Prezesa ROD „Jutrzenka” – Emilię Mańka;
  • Prezesa ROD „Kolejarz” – Janinę Nowak.

Po przywitaniu zaproszonych gości poproszono wszystkich o powstanie i wysłuchanie Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Po hymnie Prezes Jan Gwóźdź w swoim wystąpieniu omówił zadania jakie zrealizowano w ostatnim roku w ogrodzie. Podkreślił rolę Stowarzyszenia Ogrodowego PZD w funkcjonowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.

Następnie zabrał głos Członek Prezydium Krajowej Rady PZD – Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do pierwszych dni powstania ogrodu, jako ten któremu w udziale przypadło zakładać ogród. Wspominając tamten czas pogratulował sukcesów poprzednikom i obecnemu Zarządowi, życząc jednocześnie samych sukcesów na przyszłość. Mówił także o walce o Związek i ogrody w minionym okresie, o znaczeniu integracji w Związku, a także o prawdziwym przeznaczeniu działek w ROD, które powinny dostarczać działkowcom przede wszystkim warzyw i owoców. W dalszej części swego wystąpienia przekazał życzenia od Prezesa Krajowej Rady Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze.

Głos zabrał także Burmistrz Sulechowa, który powiedział, że zawsze będzie wspierał działkowców, ponieważ to co robią zasługuje na szacunek, a ich działania służą dużej grupie społeczności lokalnej. Na zakończenie życzył działkowcom wysokich plonów i dużo radości z uprawy działki, a w dniu dzisiejszym miłej zabawy. 

W kolejnym punkcie programu wręczone zostały odznaczenia związkowe dla 9 działkowców. Zarząd ROD „Przylesie’ na lipcowym posiedzeniu podjął decyzję o przyznaniu za pracę na rzecz ogrodu następującym działkowcom: Siwa Jerzy, Zator Elżbieta, Lis Henryk, Lis Janina, Wachowski Andrzej, Więcławska Barbara, Strzelczyk Elżbieta, Strzelczyk Andrzej, Bogumiła Wachowska. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa Jana Gwoździa i Prezesa Okręgu Mariana Pasińskiego.

Następnie podsumowany został Konkurs na „Najładniejszą Działkę 2023” w ogrodzie. Odczytano uchwałę w sprawie wyróżnienia następującym działkowcom: Szklar Irena i Bolesław, Walicka Alicja i Sławomir, Haczela Grażyna i Antoni, Nanowski Józef, Knop Magdalena i Wiesław, Koczorowski Leszek, Flak Krystyna i Andrzej, Witkowska Urszula i Marek, Skrzypczak Irena i Bogdan, Wachowska Bogumiła i Andrzej. Wszystkich wyróżnionych poproszono o wystąpienie.  Wręczono nagrody, okolicznościowe statuetki i dyplomy dla 10 Laureatów Konkursu. Nagrody zostały wręczone przez Prezesa ogrodu i Prezesa Okręgu. Następnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

W kolejnym punkcie programu wystąpił Zespół Dominanta, który reprezentowały panie z Uniwersytetu III wieku przy sulechowskim Domu Kultury, pod kierownictwem pani Alicji Iwańczuk.  Bogaty repertuar umilał czas działkowcom, którzy w znane utwory byli zaangażowani do wspólnego śpiewu.

Po części oficjalnej zaproszono uczestników na kiełbaskę i napoje oraz do zabawy przy przygrywającym ,,DJ ”-u.
W trakcie uroczystości trwały konkursy dla dzieci, nagradzane licznymi upominkami.
W uroczystości uczestniczyło około 150 osób.
Dzień Działkowca już za nami, a wspomnienia pozostaną w naszych sercach na zawsze. Pogoda z pewnością była naszym sojusznikiem tego dnia, a słońce świeciło jasno.

Opracowanie: Izabela Mikołajewicz z relacji Elżbiety Judek – skarbnik ROD „Przylesie” w Sulechowie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.