Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dożynki w ROD „Siekierki I”, „Siekierki II” i „Mechanizacja” w Warszawie - 12.09.2023

W niedzielę – 10.09. odbyło się głośno zapowiadane wydarzenie organizowane wspólnie przez trzy warszawskimi ROD Siekierki I, Siekierki II i Mechanizacja – „Dożynki”. Impreza plenerowa zorganizowana na terenie ROD Siekierki I była otwarta dla wszystkich nie tylko działowców, ale także lokalnej społeczności. Oprócz mieszkańców okolicznych osiedli i działkowców, na zaproszenie ogrodów w wydarzeniu udział wzięli również m.in.: Maria Wasiak – Sekretarz Miasta st. Warszawy, Ewa Janczar – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta st. Warszawy oraz Paweł Lech – radny Miasta st. Warszawy. Z ramienia Okręgu Mazowieckiego PZD w wydarzeniu uczestniczyła Anna Mioduszewska – dyrektor Biura Okręgu Mazowieckiego.

W trakcie „Dożynek” odbył się niezwykle ciekawy i ważny wykład Pani Joanny Tomaszkiewicz – architekt krajobrazu pt. „Rola ekosystemowa ogrodu działowego”, wystawa zdjęć ptaków i zwierząt odwiedzających te ogrody, ponieważ znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie ptasiej ostoi Doliny Środkowej Wisły i Wału Zawadowskiego.

Joanna Tomaszkiewicz – architektka krajobrazu

W trakcie „Dożynek” – Agnieszka Korczyńska z ROD Mechanizacja zorganizowała spacer po ogrodach z udziałem gości i mieszkańców.

Agnieszka Korczyńska (ROD „Mechanizacja”) i Maria Wasiak – Sekretarz m. st. Warszawy

Podczas imprezy częstowano własnymi wypiekami działkowców oraz plonami z działek: owocami i warzywami. Kulminacyjnym wydarzeniem „Dożynek” było wspólne gotowanie z Jankiem Kuroniem, który przyrządzał wspólnie z działkowcami potrawy z działkowych plonów.

Wydarzenie poprowadził Piotr Wojtasik – dziennikarz i prezenter, który nie tylko zapowiadał kolejne atrakcje, ale opowiadał historię ogrodów, ale również prowadził rozmowy z działkowcami, którzy przytaczali „swoje” historie. Dzięki temu panelowi rozmów i wspomnień, powstały piękne i ciekawe opowieści, w które włączyli się również najstarsi mieszkańcy, których rodziny od ponad 100 lat zamieszkują sąsiednie tereny.

Obecność przedstawicieli Miasta, została przez działkowców i przedstawicielkę Okręgu wykorzystana do kontynuowania rozmów o przyszłości warszawskich ogrodów. Ponownie podjęto temat przygotowań do opracowania Planu Ogólnego i zagwarantowania trwałości ogrodów. Spacer po ogrodach stał się również okazją do zaprezentowania „w realu” skutków niedopuszczalnych zapisów w Studium, które m.in. te trzy ROD-y przeznaczył pod zabudowę mieszkaniową, mimo, że znajdują się na terenach zalewowych. Ponowiony został m.in. wniosek z ostatniego spotkania z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, aby powołać wspólny zespół – z udziałem Miasta i przedstawicieli PZD, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań, które zabezpieczą ogrody w Planie Ogólnym.

Anna Zaniewska (ROD „Siekierki I”) i Ewa Janczar  – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta st. Warszawy

Okręg Mazowiecki PZD dziękuje osobom, które zaangażowały się w organizację „Dożynek”, poprzez nie tylko pomoc organizacyjną, ale również przekazanie wypieków, plonów ogrodowych, a także udostępnienie swoich prac (zdjęć, obrazów).


 
„Dożynki” w ROD Siekierki I, Siekierki II i Mechanizacja były kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przy wsparciu Okręgu Mazowieckiego PZD w ROD-ach, które pokazało dostępność i otwartość ogrodów na lokalną społeczność.

Były również kolejnym potwierdzeniem solidarności i determinacji działkowców w obronie ich małych „rajów” – jak sami mówią o swoich ogrodach.

Dożynki w ROD –  A. Mioduszewska – dyrektor biura OM PZD, Jerzy Tarkowski – prezes zarządu ROD „Siekierki I”, M. Grzebisz-Zakrzewska – ROD „Siekierki II”, Paweł Lech – radny m.st. W-wy 

 

Anna Mioduszewska

Okręg Mazowiecki PZDPowrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.