Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”.

Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego, znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD. 

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD oraz liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 280/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając:

 I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł

 ROD „Róża” w Słupcy, Okręg w Kaliszu

 II miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł dla każdego ROD

ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Okręg Podlaski

ROD „Tulipan” w Zabrzu, Okręg Śląski

 III miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł dla każdego ROD

ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, Okręg Toruńsko-Włocławski

ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski

ROD „Raków” w Psarach, Okręg we Wrocławiu

 IV miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł dla każdego ROD

ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Okręg w Poznaniu

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach, Okręg Świętokrzyski

ROD „Solinka” w Inowrocławiu, Okręg w Bydgoszczy

ROD „Zalesie” w Dolaszewie, Okręg w Pile

 

Wszystkie wskazane powyżej ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary,  dyplomy oraz tablice pamiątkowe.

 Wyróżnienie za całokształt działalności oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

 ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, Okręg Pomorski

 

 Wyróżnienie za osiągnięcia produkcyjne na działkach oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Jamno” w Koszalinie, Okręg w Koszalinie

 

 Wyróżnienie za integrację międzypokoleniową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

 

Wyróżnienie za wdrażanie programów PZD oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Mieszko” w Rzeszowie, Okręg Podkarpacki

 

Wszystkie wyróżnione ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

 

Uchwała KZ PZD 280/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. "Najlepszy ROD 2023 roku"

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.