Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z radną m.st. Warszawy Gabrielą Szustek - 27.07.2023

W poniedziałek, 24 lipca w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD odbyło się spotkanie z radną m.st. Warszawy Panią Gabrielą Szustek. W spotkaniu ze strony OM PZD udział wzięli: Wiceprezes komisarycznego OZM PZD – Grzegorz Buklad, skarbnik – Andrzej Połaski oraz członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD – Krzysztof Celiński, dyrektor biura Anna Mioduszewska i Agnieszka Skopińska z ROD „Jedność” w Warszawie. Przedmiotem spotkania było przedstawienie sytuacji 37 warszawskich ROD, które w projekcie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone zostały m.in. pod zieleń parkową, budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Przedstawiciele Związku przekazali postulaty działkowców i Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD wskazując, iż nie ma zgody na likwidację ogrodów. Przedstawiono szczegółowe dane odnoszące się do ogrodów, które potwierdzają, iż zagrożonych jest ponad

90 h urządzonej zieleni, 4 000 działek, które użytkuje co najmniej 30 000 rzeczywistych użytkowników.

Pani Agnieszka Skopińska z ROD „Jedność” w Warszawie zwróciła również uwagę na rolę ekologiczną jaką pełnią ogrody w betonowej przestrzeni osiedli mieszkaniowych.

Podczas spotkania poruszono również zagadnienie „otwarcia” ogrodów dla osób z zewnątrz, wskakując wiele przykładów współpracy z lokalną społecznością. Przedstawiciele Związku przypomnieli jednak, iż otwarcie ogrodów musi odbywać się na zasadach partnerstwa i partycypowania Miasta w kosztach funkcjonowania ogrodów. Obecnie ogrody realizują swoje zadania społeczne wyłącznie na swoje ryzyko i koszt.

Pani Gabriela Szustek zadeklarowała wsparcie i pomoc rodzinnym ogrodom działkowym, w ramach której jako radna m.st. Warszawy złoży pisemną interpelację w sprawie przeznaczenia ogrodów w Studium. W jej ocenie nie zachowanie zieli działkowej wpisuje się w potrzeby Zielonej Warszawy i należy wspierać działania działkowców.

Spotkanie z Panią Radną jest kolejnym z zaplanowanych działań w celu obrony 37 ogrodów warszawskich i zostało zorganizowane dzięki staraniom członka ORM PZD. jeszcze w tym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, o których OM PZD będzie informował na bieżąco.

Jednocześnie ponownie apelujemy do wszystkich działkowców i sympatyków ogrodów o podpisywanie petycji ogrodów:

NIE dla likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Czerniakowie w Warszawie i przekształceniu ich w teren pod zabudowę wielomieszkaniową – Petycjeonline.com

oraz o składanie uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy – druki uwag do pobrania dostępne są w zakładce PROTEST

 

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.