Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezesi ROD na poznańskiej Malcie - 14.06.2023

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się  inne niż wszystkie dotychczasowe spotkanie prezesów ROD z terenu Miasta Poznania z zastępcą prezydenta Miasta Panem  Jędrzejem Solarskim. Prezydent zaprosił prezesów ogrodów na  plenerowe spotkanie na terenie obok jeziora Malta, przy grillu.

Panu Prezydentowi Jędrzejowi Solarskiemu towarzyszyła dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Joanna Jajus oraz jej zastępca  Gerard Hajgelman. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali prezes Zdzisław Śliwa, wiceprezes Zenon Brzozowski oraz dyrektor Biura Agata Wróbel. Pan Prezydent podczas wystąpienia wskazał na ważną rolę ogrodów działkowych w mieście Poznaniu, zarówno w aspekcie ochrony środowiska, zieleni, ale także jako ważnej funkcji społecznej oraz wypoczynkowej dla mieszkańców miasta.

Prezydent zwrócił uwagę na coroczne wsparcie finansowe Urzędu Miasta Poznania dla ROD na rozwój infrastruktury ogrodowej. W 2023 roku Miasto Poznań po raz szósty dofinansowuje rozwój ogrodów działkowych. Kolejne tereny ROD dzięki temu staną się piękniejsze, bezpieczniejsze oraz bardziej komfortowe. Prezydent zapowiedział również, iż dołoży wszelkich starań, aby kwota dotacji przeznaczonych na rozwój poznańskich ogrodów działkowych w 2024 była znacznie wyższa. Poruszono również kwestię działalności kulturalnej oraz prozdrowotnej na terenie poznańskich ogrodów działkowych, a także wsparcia finansowego Miasta Poznania w tym zakresie. Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa pani Joanna Jajus zachęcała uczestniczących w spotkaniu do udziału w tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań. W tym roku odbędzie się Jubileuszowa 30 edycja tego konkursu. Urząd Miasta zapowiada „prestiżowe” nagrody w jubileuszowej edycji konkursu i żywi nadzieję na liczne zgłoszenia działkowców do konkursu. Wystosowano również zaproszenie dla działkowców na tegoroczne dożynki miejskie, które odbędą się w dniu 2 września. Po oficjalnych wystąpieniach zaistniała mozliwość bezpośrednich rozmów prezesów ROD z Panem Prezydentem. Poruszono wiele istotnych tematów nurtujących działkowców.  Prezesi ROD przedstawiali Prezydentowi potrzeby i problemy działkowców, także chwalili się swoimi osiągnięciami w zakresie rozwoju ogrodów działkowych. Podczas rozmów poruszono m.in. ważny dla przeszło 1000 działkowców problem potrzeby pilnego remontu drogi dojazdowej do ogrodów działkowych ROD im. Lotnictwa Polskiego, ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego oraz ROD im. Żwirki i Wigury 2,  mówiono o potrzebie zachowania istniejących ogrodów, nowych pomysłach na integracje środowiska działkowców. Być może dzięki temu spotkaniu będzie rozwiązany ten i wiele innych problemów, załatwione trudne sprawy …

Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa serdecznie podziękował Panu Prezydentowi oraz pracownikom Urzędu Miasta za zorganizowania spotkania, a także przede wszystkim za ogromne wsparcie Miasta dla ogrodów działkowych. Współpraca zarówno Okręgu, jak zarządów ROD z Prezydentem Jędrzejem Solarskim od wielu lat jest bardzo dobra, owocna, za każdym zarazem, kiedy zajdzie taka potrzeba ogrody działkowe otrzymają wsparcie merytoryczne. Za tak pozytywne nastawienie i bardzo dobrą współpracę jako Okręg PZD w Poznaniu składamy Prezydentowi i pracownikom Urzędu serdeczne podziękowania.  

Tekst i zdjęcia -  Andrzej Górczyński, Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.