Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie informacyjne w ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie - 07.06.2023

W sobotę, 3 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dla działkowców ROD im. Bohaterów Westerplatte. Organizatorem i prowadzącym był zarząd komisaryczny ROD w składzie: Rafał Kornatko – prezes, Barbara Penczak – wiceprezes, Artur Słowiński – sekretarza oraz Ryszard Oracz – członek zarządu. W spotkaniu udział wziął również przewodniczący komisji rewizyjnej ROD oraz prezes komisarycznego OZM. Celem spotkania było przedstawienie działkowcom aktualnej sytuacji w ogrodzie oraz podsumowanie kilkumiesięcznej działalności zarządu komisarycznego.

Prezes komisarycznego zarządu ROD – Rafał Kornatko rozpoczynając spotkanie poinformował zebranych, iż 2 czerwca zarząd komisaryczny ROD przejął budynek administracyjny ROD, którego zwrotu mimo prawomocnych rozstrzygnięć sądów, odmawiało nieistniejące stowarzyszenie i osoba nim kierująca. Działkowcy informację o odzyskaniu biura zarządu ROD przyjęli entuzjastycznie, wskazując, iż zakończyło to ponad 10 lat starań o przywrócenie ładu w ogrodzie. Odzyskanie budynku należącego do PZD pozwoli zorganizować biura zarządu ROD, w którym działkowcy będą mogli załatwiać sprawy bieżące, a zarząd ROD będzie mógł pełnić dyżury we własnym biurze, bez konieczności z korzystania z pomieszczeń innego ogrody. Następnie zarząd komisaryczny przedstawił aktualną sytuację finansową ogrodu, wskazując iż udało się m.in.:

  • zawrzeć porozumienie o przystąpieniu do Ośrodka Finansowo-Księgowego prowadzonym przez Okręg Mazowiecki;
  • udokumentować i potwierdzić prawo do działki niemal 400 osób poprzez odtworzenie dokumentacji działek;
  • wprowadzić dane działkowców do programu DGCS PZD System
  • odzyskać znaczne kwoty z tytułu zaległych opłat ogrodowych,
  • uregulować kwestie korzystania z energii elektrycznej w ROD;
  • uporządkować ogród z zalegających od lat śmieci oraz odpadów zielonych;
  • przeprowadzono przegląd zagospodarowania działek, w wyniku którego podjęto działania wobec użytkowników, którzy naruszają Regulamin ROD w zakresie zagospodarowania działki i trzymania jej w należytym stanie;
  • przystąpiono do działań zmierzających do ustalenia użytkowników „porzuconych” działek;
  • założyć profil ogrodu w mediach społecznościowych, dzięki któremu zarząd komisaryczny zamieszcza wszystkie aktualne informacje o podejmowanych działaniach.

Przedstawiono również działania jakie jeszcze muszą zostać podjęte, tak aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ROD. Wśród tych działań wskazano m.in. przegląd instalacji elektrycznej. Poruszono kwestię częściowo wymienionej instalacji melioracyjnej, co niestety nastąpiło niezgodnie ze sztuką, powodując jej nieprawidłowe funkcjonowanie. Przy okazji omawiania tej sprawy, działkowcy poruszyli kwestię działań prawnych wobec wykonawcy robót oraz osób odpowiedzialnych za zawarcie umów z wykonawcą.

Zgodnie z zaleceniami komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, składa organowi miesięczną informację nt. podejmowanych działań, która omawiana jest na posiedzeniach OZM PZD. Pomocy prawnej i merytorycznej zarządowi komisarycznemu ROD zgodnie ze swoimi zdaniami udziela zaś biuro Okręgu Mazowieckiego.

 

 

Anna Mioduszewska

Biuro Okręgu Mazowieckiego

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.