Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spacer z ornitologiem dla najmłodszych działkowców w ROD „Zelmot” w Warszawie - 06.06.2023

Nietypowe, ale bardzo pouczające zajęcia edukacyjne odbyły się w niedzielę, 4 czerwca w ROD „Zelmot” w Warszawie. Zorganizowany w ramach działań oświatowych Okręgu i przede wszystkim z myślą o najmłodszych „Spacer z ornitologiem” okazał się bardzo pożytecznie spędzonym czasem.
 
Ogród działkowy, to nie tylko rośliny, ale też zwierzęta, w tym wiele ptaków, które na co dzień towarzyszą działkowcom na ich działkach. Aby poznać działkowe ptaki oraz poszerzać świadomość ekologiczną i zachęcać do wspierania bioróżnorodności, Okręg Mazowiecki we współpracy z ROD „Zelmot” zaprosił działkowców małych i dużych na wspomniany „Spacer z ornitologiem”.
 
Pan Łukasz Wardecki, specjalista ornitolog z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opowiedział, jakie ptaki można spotkać i usłyszeć w ogrodzie oraz jak ważnym miejscem dla ich życia są ogrody działkowe. Wspomniał przy tym o nieocenionej wartości różnorodnych nasadzeń w ROD, które dają ptakom schronienie, a także pożywienie.
 
Zachęcał też działkowców, aby pamiętać o sadzeniu na działce nie tylko roślin ozdobnych, ale też krzewów, które wytwarzają owoce jadalne dla ptaków (np. aronia, świdośliwy, kalina, jarzęby, czarny bez, maliny, jeżyny, porzeczki) i unikać planowania na działce wyłącznie rozległych, krótko strzyżonych trawników z niewielką ilością nasadzeń, ponieważ taka działka nie wspiera rozwoju bioróżnorodności.
 
Najmłodsi, ale i starsi uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się między innymi, że w ogrodzie działkowym żyje co najmniej kilkanaście gatunków ptaków, w tym szpaki, kwiczoły, pleszki, grzywacze, kosy, wrony, sroki, kaczki, drozdy, sikorki modraszki, dzięcioły a także najliczniej występujący w Polsce gatunek, czyli skowronek.
 
Zaproszony specjalista nie tylko zapoznał dzieci i ich rodziców z gatunkami działkowych ptaków i odgłosami przez nie wydawanymi, ale także zaprezentował  pióra niektórych z nich (np. dzięcioła dużego, czy sowy) i wyjaśnił dlaczego mają one specyficzną budowę, związaną z trybem ich życia.
 
 
Uczestnicy zajęć mogli także usłyszeć, jak odbywa się karmienie piskląt dzięcioła dużego na jednym działkowych drzew. Pan Łukasz bardzo ciekawie opowiedział o odgłosach (śpiewie) różnych gatunków ptaków,  świadczących o konkretnych czynnościach oraz o ich zwyczajach.
 
Warto uprawiać działkę w sposób odpowiedzialny, ale nie ogranicza się to tylko do przestrzegania regulaminu ROD, czy sadzenia konkretnych roślin. Trzeba wspierać bioróżnorodność poprzez troskę o wiele towarzszących nam zwierząt, w tym ptaki, dlatego bardzo cenna okazała się okazja do ich poznania. Poznanie zwierząt i ich zwyczajów pozwoli uniknąć zachowań, które mogłyby im zaszkodzić, a tym samym czynić ogrody działkowe coraz bardziej cennymi przyrodniczo.
 
 
 
tekst i zdjęcia:
Maciej Aleksandrowicz
biuro OZ Mazowieckiego

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.