Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wspólne świętowanie Światowego Dnia Pszczół - 25.05.2023

Pszczelarze z działkowcami podczas pikniku wspólnie świętowali ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Pszczół.

Przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD z Rudy Śląskiej na zaproszenie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach uczestniczyli w obchodach dnia pszczoły organizując barwne stoisko edukacyjne Polskiego Związku Działkowców. Stoisko wyposażone w bardzo bogate materiały edukacyjne oraz różnego rodzaju gadżety reklamujące nasze stowarzyszenie cieszyło się bardzo wielkim zainteresowaniem. Zbieżne idee, dbałość o środowisko, propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona przyrody to wszystko mocno zbliża i łączy oba środowiska.  Jesteśmy w pełni świadomi tego, że jedni bez drugich nie mogą istnieć.

Uczestnictwo w pikniku stoiska PZD doskonale spełniło swój cel mający za zadanie budowę pozytywnego wizerunek działkowców wśród społeczności i władz lokalnych i nie tylko. Oblegany momentami nasz punkt oferował oprócz materiałów dydaktycznych, możliwość wymiany myśli i wiedzy na tematy nurtujące obie społeczności.

 

Szczegółowych niuansów i wyjaśnień, informacji wszystkim zainteresowanym udzielali przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej:

Józef Nawój – przewodniczący Delegatury,

Iwona Smisekol – członek Zarządu Okręgu Śląskiego PZD,

Maria i Sławomir Barwiak – w podwójnej roli jako pszczelarze i działkowcy.

Podczas pikniku z okazji dnia pszczół oczywiście przewodnimi elementami były te związane z pracami pszczelarskimi, na których możliwe było:

 – odlewanie świeczek z wosku pszczelego, wykonanie ich z węzy,

 – degustacja miodów, pyłku oraz zapoznanie się z innymi produktami,

 – wystawa sprzętu pszczelarskiego, zdjęć i książek,

 – żywe pszczoły do obejrzenia w specjalnych przeszklonych kasetach,

 – pokaz prac pszczelarskich takich jak przygotowanie ramek ulowych, wtapianie węzy, odsklepianie ramek z miodem, wirowanie miodu.

 – odymianie podkurzaczem.

Głównym przesłaniem i celem organizatorów pikniku było pokazanie, jak wiele zawdzięczamy tym owadom. Istotnym jest kształtowanie proekologicznych postaw oraz inspirowanie społeczności do podejmowania starań ku poprawie warunków życia wszystkich zapylaczy. Wzmocnienie świadomość społecznej zwracając uwagę na istotna rolę pszczół w ekosystemie.

Ważnym podkreślenia jest znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów.

W naszej szerokości geograficznej aż 85% roślin uprawnych jest owadopylna. Gdyby nie pszczoły rośliny te przestałyby się rozmnażać. Musielibyśmy pożegnać się m. Im. z jabłkami, czereśniami, porzeczkami i dyniami. Tymczasem pszczoły są w niebezpieczeństwie. Na ok. 470 gatunków tych owadów w Polsce aż 222 zagrożone są wyginięciem.

Sławomir Barwiak.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.