Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Parkowanie na działce w ROD - 09.05.2023

Wjazd na teren ROD dopuszczony jest wyłącznie w określonych sytuacjach. Zgodnie z § 69 Regulaminu ROD, na zasadach określonych przez zarząd ROD, dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zgodnie z § 70 Regulaminu ROD, takie prawo mają również osoby ze stwierdzoną urzędowo niepełnosprawnością, skutkującą trudnościami z poruszaniem się oraz pojazdy dowożące te osoby. Regulamin ROD zapewnia im także możliwość parkowania pojazdu na terenie działki, jeśli zostanie ona wyposażona w odpowiednie miejsce postojowe, np. zatoczkę.

Wjazd i parkowanie na terenie ROD nie jest ogólnodostępne, ponieważ istniejąca infrastruktura nie jest w większości dostosowana do ruchu samochodowego, który może powodować uszkodzenia alejek ogrodowych oraz niebezpieczeństwo dla pieszych. Zakaz ruchu samochodowego związany jest również z ideą ROD, które są przede wszystkim miejscem rekreacji i wypoczynku poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych. Spaliny i hałas samochodów są uciążliwe dla użytkowników działek i niekorzystne dla upraw. Kluczowym celem ROD jest zapewnienie przyjaznego środowiska do odpoczynku od miejskiego zgiełku i produkcji zdrowej żywności, dlatego ruch samochodowy w ogrodach jest ograniczany do niezbędnego minimum.

Niedopuszczalne jest parkowanie na alejkach, gdyż może to blokować przejazd nie tylko innym uprawnionym do wjazdu działkowcom, ale także służbom ratunkowym, co stwarza poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników ROD. Zdarza się, że pojazd pozostawiony na wąskiej alejce utrudnia nawet ruch pieszy. Osoby, które otrzymały pozwolenie wjazdu samochodem na teren ROD, powinny parkować na swoich działkach. Miejsce postojowe powinno być dobrane tak, aby było jak najmniej uciążliwe dla użytkowników sąsiednich działek. Przy parkingach na osiedlach mieszkaniowych powszechnym widokiem są tabliczki informacyjne, zakazujące parkowania tyłem do budynku. Takie zasady organizacji ruchu stosuje się, aby ograniczyć ilość spalin dostających się przez okna do lokali mieszkalnych. Choć oddziaływanie hałasu i spalin w przypadku parkujących na działkach sporadycznie samochodów są znikome w porównaniu do wspomnianych osiedli mieszkaniowych, warto ograniczać je do minimum. Rura wydechowa nie powinna być skierowana w stronę upraw własnych czy sąsiadów, aby ograniczyć osiadanie na nich toksycznych substancji i pyłów. Należy unikać także sytuowania samochodu w pobliżu miejsc odpoczynku i rekreacji, takich jak tarasy oraz place zabaw. Nad tą kwestią powinien czuwać zarząd ROD.

Zdarza się, że zagospodarowanie, wielkość lub kształt działki nie pozwalają na wyznaczenie korzystnego dla wszystkich sposobu parkowania. Komfort użytkowników zwiększyć można wówczas stosując przy miejscach postojowych nasadzenia barierowe, np. w postaci żywopłotów, które absorbują zanieczyszczenia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, żywopłoty na granicy działek można zakładać tylko za zgodą użytkownika sąsiedniej działki, a ich wysokość nie może przekraczać 1 m. Najlepiej sprawdzają się w tym celu liściaste gatunki krzewów. Gatunki iglaste są mniej wydajne fitoremediacyjnie, ponadto przez nadmiar nagromadzonych na igłach szkodliwych substancji i pyłów mogą chorować. Gatunki liściaste pozbywają się ich jesienią wraz z opadającymi liśćmi. Podobne właściwości będą miały pnącza, które można zastosować na pergolach i trejażach przy miejscach wypoczynku zlokalizowanych w pobliżu miejsc postojowych. Nasadzenia mogą być wielogatunkowe, co wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności, ponad to mają one zdolność do asymilacji różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Lista krzewów i pnączy, które sprawdzą się w roli nasadzeń barierowych jest długa, oto niektóre z nich:

 • Ligustr pospolity
 • Porzeczka alpejska
 • Róża pomarszczona, dzika
 • Wierzba purpurowa
 • Berberysy
 • Pigwowiec japoński, okazały, pośredni
 • Dereń biały
 • Irga błyszcząca
 • Trzmielina oskrzydlona, pospolita, Fortune’a
 • Forsycja pośrednia
 • Perukowiec podolski
 • Rokitnik zwyczajny
 • Suchodrzew alpejski, tatarski, pospolity
 • Jaśminowiec wonny
 • Ognik szkarłatny
 • Wierzba wiciowa
 • Tawuła gęstokwiatowa
 • Śnieguliczka biała
 • Kalina koralowa, japońska
 • Krzewuszka cudowna, mieszańcowa, wczesna
 • Winobluszcz zaroślowy
 • Winobluszcz pięciolistkowy
 • Winorośl wonna
 • Winnik zmienny
 • Dławisz okrągłolistny
 • Powojnik pnący
 • Winobluszcz trójklapowy
 • Glicynia kwiecista
 • Glicynia chińska

 

Ewelina Skarzyńska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.