Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z życia starogardzkich ogrodów - 25.04.2023

W dniu 14 kwietnia, jak co roku, spotkali się starogardzcy Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z władzami miasta. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Janusz Karczyński , Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych  Sylwia Ossowska. Spotkanie otworzył i przywitał gości Przewodniczący  Kolegium  Prezesów Bogdan Grzela. Podczas spotkania Prezesi  4 ROD  tj. ,,Polfarmy’’, Centry-Elektron’’, ,,Słowackiego’’ i ,, Malwa II’’ podpisali z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem stosowne umowy dotyczące przyznanych przez Radę Miasta Starogard Gd., dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Gminy miejskiej Starogard Gd.

Rada Miasta na ten rok przyznała wsparcie finansowe na łączną kwotę 25.000 zł. Ponadto , tak jak od wielu lat ,Prezydent Miasta pozytywnie rozpatrzył wniosek Kolegium Prezesów dot. wsparcia działkowców poprzez nieodpłatne, jednorazowe , podstawienie kontenerów na wywóz BIO.W tym roku  będzie to podstawienie 20 kontenerów. Ilość podstawionych kontenerów uzależniona jest od ilości działek w danym ROD. Największy ogród otrzyma 3 kontenery a ogrody, które liczą poniżej 100 działek – po 1 kontenerze. Terminy uzgodniono z Panem Sebastianem Brauerem. Akcja wywozu BIO z ogrodów rozpocznie się 28 kwietnia a zakończy 30 maja br. Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego zaprosił Prezesów do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew w mieście.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 25 kwietnia br. w siedzibie SCK o godz. 9:00. Natomiast z Panem Januszem Karczyńskim omówiono problemy dot. tras linii autobusowych – dojazd działkowców do ogrodów. Poproszono o wyrównanie drogi polnej prowadzącej do ogrodów ,, Malwa I’’, Malwa II’’ oraz ,, Cynia’’ Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego zobowiązał się do podstawienia wyrówniarki.

Natomiast najważniejszym problemem dla 6 ROD było skażenie rzeki Styna do którego doszło 23 lutego . Właśnie z tej rzeki 6 ogrodów czerpią wodę dla swoich potrzeb . Nadzór Wodny wydał zakaz poboru wody. Działkowcy mieli nadzieję, że  sprawa zostanie rozwiązana  do  20 kwietnia, bowiem  tego dnia był zaplanowany rozruch 3 hydroforni i próby wodne instalacji  wodnych w ogrodach.  Niestety w dniu  15 kwietnia życie napisało ten sam scenariusz, był identyczny. Skażenie oleistą substancją , nie można wykluczyć, że rzekę skaziła ta sama osoba co poprzednio. Służby robią co mogą. Przeprowadzają badania wody , utworzono  barierę ekologiczną, rozsypano sorbet pływający szukają sprawców a działkowcy czekają na sygnał  ,, Woda zdatna do podlewania’’. Do dnia dzisiejszego ogrody nadal są pozbawione wody. Prezesi ogrodów: ,, Neptun’’, ,,Skarpa’’, ,,Centra Elektron’’, ,, Cynia’’ , ,,Malwa I ‘’ i ,, Malwa II’’  utrzymują stały kontakt z Zlewnią Wody w Tczewie oraz Nadzorem Wodnym.  

Bogdan Grzela

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.