Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie w ROD "Maciejowice" w Szczecinie - 25.04.2023

Rodzinny Ogród Działkowy "Maciejowice" w Szczecinie należy do najstarszych ogrodów w mieście. Jest ogrodem nie wiekim, ale dobrze zorganizowanym i prowadzonym od wielu lat. Posiada bogatą tradycje, ogrodów kolejowych, ma szczęście do dobrych prezesów, Przez ponad 30 lat przewodził mu Pan Jan Jabłoński, doświadczony działacz społeczny, dziś honorowy prezes, włączający się nadal w sprawy ogrodu.

Obecny prezes zarządu ogrodu Pan Piotr Baranowski z powodzeniem kontynuuje prace swego poprzednika, pomnaża dorobek ogrodu i wnosi wiele świeżości w życie tej małej ojczyzny. Robi to profesjonalnie i skutecznie, potrafi dobierać sobie ludzi ofiarnych do struktur organizacyjnych. Na każdym kroku widać harmonię w działaniu.

Przykładem dobrej roboty było walne zebranie sprawozdawcze członków w dniu 22 kwietnia br..

Zebranie przygotowane do perfekcji i przeprowadzone z wysokim kunsztem przez Przewodniczącego zebrania

Wszystko zostało przemyślane i zaproponowane członkom, co skraca czas organizacyjny zebrania, z zachowaniem przepisów obowiązujących zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawił prezes zarządu w sposób jasny i czytelny. Słuchało się go z przyjemnością. Podobnie jak sprawozdanie ogrodowej komisji rewizyjnej, zakończone oceną i wnioskami. To też członkowie nie mieli problemu z akceptacją przedstawionych dokumentów.

Plan pracy i preliminarz finansowy na 2023r.klarowny i uzasadniony. 

Dyskusja w czasie obrad dotyczyła spraw, które zdaniem uczestników trzeba rozwiązać w przyszłość m. in. blokowania dojazdu do ROD przez parkujące samochody, opłat za odstrzał dzików, grillowania, likwidacji odpadów zielonych, funkcjonalności alejek, naruszenia regulaminu ROD,

Dyskusja rzeczową, prowadzona z kulturą i kończona konkretnymi wnioskami.

Przygotowane propozycję uchwał opłat ogrodowych też czytelne spotkały się z aprobatą zebrania.

Obsługując z ramienia okręgu takie walne zebranie odnosi się wrażenie że ten ogród żyje i panuje w nim porządek. Pewnie że są też i problemy, które razem przyjdzie rozwiązywać ale na tym polega samorządność.

Cieszy fakt że na każdym kroku widać troskę o wspólne sprawy, a aktywność członków ogrodu dowodzi poczucia odpowiedzialności za ogród, za co należy się uznanie działkowcom, zarządowi na czele z prezesem, komisji rewizyjnej i działaczom.

Uczestnicy byli usatysfakcjonowani i docenieni. Szkoda tylko że spora liczba członków nie czuje potrzeby włączenia się w nurt życia ogrodu i na zebranie nie przychodzi, a może właśnie ta część powinna się zaktywizować i skorzystać z prawa jakie jej przysługuje. Ta ładna pogoda nie powinna być przeszkodą. 

Reasumując należy wyciągnąć wniosek: jeśli się chce to można, bowiem od przygotowania walnego zebrania zależy jego powodzenie, takie zebranie powinno być przykładem dla innych ogrodów, by uniknąć zbędnych perturbacji.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.