Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie ROD w Gołańczy - 25.04.2023

W dniu 17 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków PZD Stowarzyszenia ogrodowego ROD im. K. Libelta w Gołańczy, któremu przewodniczył pan Rafał Romel. Zebranie otworzył prezes Zarządu ROD pan Ryszard Rykała i powitał zaproszonych gości w osobach: pana Mariana Ostaszewskiego - przedstawiciela OZ PZD w Pile i Mieczysława Durskiego burmistrza MiG Gołańcz.

Prezes Zarządu ROD przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ROD oraz plan pracy na 2023 rok. Głównym zadaniem jest dalsza realizacja programu grantu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Obecnie mamy 2 działki niezagospodarowane. Sprawozdanie finansowe oraz preliminarz na rok 2023 przedstawiła pani Barbara Iwińska. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie zmienił się.

Burmistrz w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie i złożył podziękowanie za zaproszenie. Podziękował za współpracę i pracę nie tylko na rzecz działkowców, ale również na rzecz integracji społeczeństwa. Poparł również organizowane przez nas konkursy: „Najładniejsza działka roku” i „Konkurs ekologiczny”. Szczególnie wyraził zadowolenie, że są włączane do prac i konkursów nasze dzieci. Stwierdził, że jest zmotywowany widząc, że się coś u Nas dzieje. Życzył dużo miłych wrażeń, współpracy, żeby wszystko się Państwu poukładało oraz pomyślnej realizacji programu grantu. Zaprosił działkowców na udział w dożynkach powiatowo-gminnych, które się odbędą pod koniec sierpnia.

Pan Ostaszewski zachęcił działkowców do współpracy, unikania nieporozumień, korzystania z Regulaminu ROD. Życzył obfitych plonów i czynnego wypoczynku na naszych działkach.

Teresa Romel

sekretarz ROD w Gołańczy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.