Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku” - 05.04.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”.

Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

a)      typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

b)     Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w § 3 niniejszego Regulaminu. Wyniki przeglądu Komisja przedstawia w tabeli przeglądu ROD.

c)      Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

 

ROD który został laureatem konkursu w okresie 3 poprzednich lat, nie może ponownie przystąpić do konkursu.

Zgłoszenie ROD do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

 

  1. Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu wraz z uzasadnieniem.
  2. Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD Najlepszy ROD 2023 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.
  3. Formularza zgody zarządu ROD na udział w konkursie.
  4. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu. Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości i wykonany w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie do publikacji (min. 15-25 zdjęć)

 

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: najlepszyrod@pzd.pl.

 

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa z dniem 31 lipca 2023 r.

 

 Nagrodami w konkursie są:

a)     Nagrody pieniężne:

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8 000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6 000 zł dla 4 ROD

b)    Wyróżnienia za całokształt działalności:

Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł dla wyróżnionych ROD

c)     Wyróżnienia za wybraną aktywność:

Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł dla wyróżnionych ROD

 

Oprócz nagród pieniężnych nagrodzone ROD otrzymają puchary oraz dyplomy, a wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe. 

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkurs do dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD i Okręgów.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

1. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 57/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”

2. Regulamin konkursu „Najlepszy ROD 2023 roku”

3. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najlepszy ROD 2023 roku” (PDF)

4. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najlepszy ROD 2023 roku” (WORD)

5.  Formularz Tabela przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku” (PDF)

6. Formularz Tabela przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”  (WORD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.