Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2023” - 05.04.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 59/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2023”.

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.  Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a także w praktyce wykorzystują informacje zawarte w broszurach i wydawnictwach związkowych.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

  1. Wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu  „Warzywnik Roku 2023”.
  2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
  3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2023”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Warzywnik Roku 2023” w roku 2022.

 

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 września 2023 r. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową, przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres: warzywnikroku@pzd.pl lub tradycyjną pocztą.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 31 października 2023 r.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

 I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

 II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

 III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe. Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2023, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

1. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 59/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2023”

2. Regulamin konkursu „Warzywnik Roku 2023”

3.  Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Warzywnik Roku 2023” (PDF)

4. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Warzywnik Roku 2023” (WORD)

5. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2023” (PDF)

6. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2023” (WORD)

7. Zawiadomienie osoby, od której pozyskano jej dane osobowe

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.