Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ośrodki Finansowo-Księgowe w PZD - 13.03.2023

Krajowy Zarząd PZD mając na uwadze potrzeby Zarządów ROD uchwałą nr 302/2018 z dnia 26.07.2018 roku przyjął dostosowane do przepisów prawa zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD obowiązujące w PZD . Zgodnie z w/w Uchwałą Ośrodki Finansowo-Księgowe są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale jednocześnie są jednostkami samofinansującymi. Ośrodki Finansowo - Księgowe nie pracują dla zysku, ale na rzecz ROD w celu obsługi finansowo – księgowej ROD.

W PZD funkcjonuje 85 Ośrodków Finansowo-Księgowych, które prowadzą księgowość dla 2.774 ROD tj 60,42 % i 471.548 działek tj 52, 14 %

Do najlepiej rozwijających OFK należy Okręg: Toruńsko-Włocławski – 98,45 % ROD w OFK, Śląski – 97,29 % ROD w OFK, Sudecki – 94,57 % ROD w OFK.

Do najwolniej rozwijających OFK należy wymienić Okręg: Warmińsko-Mazurski – 20 % ROD w OFK, we Wrocławiu – 22,42 % ROD w OFK, w Zielonej Górze – 22,50 % ROD w OFK.

Głównym zadaniem Ośrodków Finansowo-Księgowych jest prawidłowe zgodne z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont  obowiązującym w PZD oraz z ustawą o rachunkowości prowadzenie spraw finansowo-księgowych w ROD.

Księgowość wszystkich OFK, a także Jednostki Krajowej i Okręgów prowadzona jest na programie DGCS PZD System, stworzonym specjalnie na potrzeby Polskiego Związku Działkowców i posiadającym wszystkie potrzebne moduły w tym:

- ogrody (moduł specjalnie dedykowany Zarządom ROD, będącym idealnym narzędziem do Zarządzania ROD),

- finansowo -księgowy,

- kadrowo-płacowy,

- magazynowy,

- środków trwałych.

Mimo, że OFK są tańsze niż inne formy obsługi księgowej ROD tj Biura Rachunkowe i indywidualne księgowe w ROD, prowadzone są przez profesjonalną kadrę znającą przepisy Związkowe i Państwowe na jednolitym programie nadal wiele Zarządów ROD nie chce przystąpić do OFK.

Prowadzi to do zwiększenia wydatków na wszystkich szczeblach PZD, począwszy od ROD, poprzez Okręgi a kończąc na Jednostce Krajowej.

Liczne kontrole ZUS lub z jednostek nadrzędnych wykazują szereg nieprawidłowości, które wiążą się z dużymi kosztami pokrywanymi często przez działkowców.

Tylko dobrze prosperujące OFK z profesjonalną kadrą znającą przepisy Państwowe i Związkowe mogą zapewnić prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej ROD i wynikające z tego bezpieczeństwo dla Związku i działkowców.

Dlatego jednym z głównych zadań Okręgów  jest dalszy rozwój Ośrodków Finansowo-Księgowych tak, aby 100 % ROD było prowadzonych przez Ośrodki Finansowo- Księgowe.

Krajowy Zarząd PZD, pragnąc pomóc nowo tworzącym się OFK, podjął decyzję o wsparciu finansowym w kwocie do 10.000 zł dla każdego nowopowstałego OFK.

Podczas narady o problemach związanych  z tworzeniem i funkcjonowaniem Ośrodków Finansowo-Księgowych wypowiedziała się Pani Agnieszka Michno dyrektor biura Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Pani Ewa Gaicka dyrektor biura Okręgu we Wrocławiu, Pan Rafał Hawryluk dyrektor biura Okręgu w Zielonej Górze a także Pani Agata Wróbel  dyrektor biura Okręgu w Poznaniu. Głos zabrał także Pan dyrektor Piotr Piątek, dyrektor Okręgu Sudeckiego, w którym OFK funkcjonują najlepiej w Polsce.

 

Warszawa, dnia 10.03.2023

Opracowała: Agnieszka Wasilewska

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.