Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie zarządu ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu z udziałem włodarzy ziemi raciborskiej - 24.02.2023

Racibórz, miasto w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie raciborskim, który nazywany jest „zielonymi płucami” Śląska, zachwyca swoją różnorodnością. W Raciborzu funkcjonuje 8 ROD,  największym ogrodem jest Rodzinny Ogród Działkowy „Powstańców Śląskich”, który liczy 844 działek rodzinnych, usytuowanych na 14 koloniach o powierzchni 30,5692 ha. Pierwsze wzmianki o ogrodzie pochodzą z 1923 roku. Od dwóch kadencji pracami zarządu kieruje Pani Bożena Detyna.

21 lutego 2023 roku prezes zarządu, ROD Powstańców Śląskich z Raciborza zorganizowała uroczyste, poszerzone posiedzenie zarządu, o Komisję Rewizyjną i gospodarzy ogrodu oraz osoby obsługujące biuro. W tym odświętnym posiedzeniu udział wzięli również włodarze ziemi raciborskiej:

  • Pan Dariusz Polowy, Prezydent Miasta Raciborza,
  • Pan Grzegorz Swoboda, Starosta Raciborski,
  • Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach .


Luty, to miesiąc w którym zarządy ROD dokonują podsumowania prac za ubiegły rok, a także kreślą plany na bieżący rok i kolejne lata. Tak też było podczas tego posiedzenia, Pani prezes, dokonała szczegółowej analizy wykonanych zadań w ogrodzie. I to był bilans pokaźnych zysków. Zarząd dla Ogrodu pozyskał w 2022 roku 427 110,00 zł dodatkowych środków. 

  • ROD wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, otrzymując łącznie 97 110,00 zł. Zostały utwardzone aleje ogrodowe i wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 916 na kolonię Tulipan 10;
  • Ogród z Urzędu Miasta Racibórz otrzymał dotację celową w wysokości 50 000,00 złotych na wykonanie sieci wodnej kolonii Tulipan 9,
  • ROD z OZ Śl. Katowicach otrzymał dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie sieci wodnej kolonii Tulipan 9,
  • ROD wystąpił do Krajowej Rady w Warszawie z wnioskiem o pożyczkę 100 000 zł niskoprocentową, która została przyznana na wykonanie sieci energetycznej na kolonii Tulipan 9.
  • Pani Bożena Detyna, napisała indywidualny wniosek z ROD do ARiMR. Wartość Projektu to 150 000,00 zł z przeznaczeniem na cztery zadania. ROD zakończył realizację trzech zadań (sieć energetyczna Tulipan 9, zakup rębaków, szkolenia z zakresu kompostowania i 12 wykładów o bioróżnorodności). Zarząd realizuje już ostatnie zadanie (montaż drewnianych tablic edukacyjnych o roli ROD). Planowany termin zakończenia zadania – maj 2023 roku


 .

 

Należy podkreślić, że bardzo dużym przedsięwzięciem, potrzebnym dla ogrodu była realizacja zadania, polegająca na wykonaniu zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 916 na ROD. Pani prezes wymieniła jeszcze wiele innych zrealizowanych prac, wykonanych z partycypacji działkowców tego ogrodu.

Na przestrzeni lat ten ogród się zmieniał, tu ciągłe zachodzą zmiany poprzez prowadzone inwestycje i remonty. Infrastruktura ogrodu jest modernizowana a Dom Działkowca jest jego wizytówką.

Pani Bożena Detyna, prezes zarządu zwróciła się z podziękowaniem do Pan Dariusza Polowego Prezydenta Miasta Raciborza oraz Pana Grzegorza Swoboda, Starosty Raciborskiego z serdecznymi podziękowaniami za przychylność, wsparcie i pomoc Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu Powstańców Śląskich a także Pani Lucynie Cyrek za pomoc, wsparcie a także doradztwo. Wyraziła wdzięczność włodarzom ziemi raciborskiej za udział w tym posiedzeniu „… dla naszego ogrodu to wyróżnienie, ale także przykład dobrych partnerskich relacji…”

Podziękowała zarządowi i komisji rewizyjnej ROD, a także gospodarzom za poświęcony czas, dbałość o ogród i prace na jego rzecz.

Poinformowała też, że Zarząd w lutym 2023 roku wystąpił z nowym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o dotację na 2023 roku celem utwardzenie kolejnych alejek na Tulipan 9.

Bardzo owocne posiedzenie, duże zaangażowanie zarządu w realizację działań statutowych. Dziękuję pięknie Pani Prezes tego ogrodu za jej kreatywność, energię, pomysłowość i prowadzenie ogrodu.

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.