Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa w Zamościu - 24.02.2023

W Domu Działkowca na terenie ROD „im. B. Leśmiana” w Zamościu  w dniu 18 lutego 2023 roku odbyła się kolejna narada szkoleniowa z zimowego cyklu narad organizowanego corocznie przed Walnymi Zebraniami Sprawozdawczymi/Konferencjami Delegatów. W naradzie tradycyjnie udział wzięli Prezesi i Członkowie Zarządów oraz Przewodniczący i Członkowie Ogrodowych Komisji Rewizyjnych z 22 ogrodów funkcjonujących w rejonie zamojskim.

Szkolenie otworzył Członek Krajowej Rady PZD oraz Prezes ROD „im. B. Leśmiana” w Zamościu Pan Jan Serafin. Następnie Prezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk przedstawił aktualną sytuację Związku i zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami. W swoim wystąpieniu nawiązał do rozwoju i unowocześniania ogrodów. Zachęcał do pozyskiwania środków finansowych na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w ogrodach m.in. z budżetów miast i gmin.

Uczestniczący w naradzie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie Pan Michał Bolek przypomniał o obowiązkach jakie Ogrodowe Komisje Rewizyjne mają do wykonania przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi. Zwrócił uwagę na prawidłowe i kompletne sporządzenie dokumentacji.

Tematy związane z kampanią sprawozdawczą w ogrodach oraz związane ze sprawami finansowo-księgowymi i inwestycjami w ROD zostały omówione przez Dyrektora Biura Panią Magdalenę Wójcicką, Główną Księgową Panią Barbarę Muchę i Inspektora ds. inwestycji Panią Jolantę Nastała.

Zagadnienia wokół których toczyła się dyskusja to rozwój ogrodów nieodłącznie związany z inwestycjami i modernizacją infrastruktury ogrodowej Pozyskiwanie środków finansowych z budżetów miast i gmin na w/w cel to priorytetowe zadanie dla zarządów rod. Bez tej formy pomocy trudno będzie zrealizować podjęte przez działkowców na walnych zebraniach uchwały w sprawie zadań remontowych i inwestycyjnych. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono również tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD i oświacie ogrodniczej.

Wysoka frekwencja i ożywiona dyskusja oraz zapytania kierowane do osób prowadzących szkolenia potwierdziła po raz kolejny potrzebę organizacji takich spotkań.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.