Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia przed WZ w Okręgu Pilskim - 21.02.2023

W okresie 14 – 20 lutego 2023 r. w Okręgu Pilskim przeprowadzono cykl szkoleń przed WZ dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Przeprowadzono 6 szkoleń we Wronkach, Czarnkowie, Chodzieży, Wągrowcu, Złotowie, i Pile. Szkolenia w Wągrowcu i Złotowie odbyły się w użyczonych salach sesyjnych starostwa, w Czarnkowie w sali Spółdzielni Mieszkaniowej, a w Pile w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”. W Złotowie Starosta Ryszard Goławski, a w Wągrowcu Starosta Tomasz Kranc zaszczycili działkowców swoją obecnością. W Pile na spotkanie zaproszono przedstawicieli firmy „Altvater” świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych z ROD pow. pilskiego i in. rejonów. Omówiono zasady organizacyjne i zasady współpracy, a także przekazano miłą informację działkowcom o tym, że koszty wywozu odpadów komunalnych z ROD w 2023 r. nie zostaną podwyższone.

 

 

Celem szkoleń było przypomnienie, ugruntowanie i przyswojenie wiedzy uczestników dotyczącej przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w ROD okręgu pilskiego w 2023 roku.

Szczególną uwagę zwrócono na staranne wyliczenia oraz opracowanie projektów uchwał dot. opłat ogrodowych, wodnej, energetycznej oraz za wywóz odpadów komunalnych. Ponadto przedstawiono informację oraz omówiono tematykę związaną z realizacją inwestycji i remontów w ROD oraz pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację.

Szkolenie prowadzili Marian Praczyk Prezes Okręgu, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu oraz Andrzej Kierzkowski prawnik Okręgu.

AK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.