Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Doroczne spotkanie z prezesami ROD z rejonu Pleszewa. - 16.02.2023

Zwykle na początku każdego nowego roku odbywa się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z Prezesami ogrodów działkowych. Tak było i tym razem, w dniu 16.01.2023 roku w pleszewskim ratuszu odbyto spotkanie władz samorządowych miasta i powiatu pleszewskiego z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Reprezentują oni ważną grupę społeczną, czyli działkowców , którzy na co dzień dbają o zielone zakątki w gminie. Dyskusje burmistrza z prezesami  obejmowały między innymi  temat budżetu  miasta i gminy na rok 2023 , a także plan działań na ten rok. Nie obyło się również bez podsumowań  wcześniejszych dokonań .Udało się także poruszyć i omówić bieżące problemy ROD. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Działkowców  - członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pan Jerzy Wdowczyk. Podkreślił on ważność i rolę  jaką spełniają Rodzinne  Ogrody Działkowe w Polsce, Spotkanie ma na celu zapoznanie ogrodów działkowych z zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2023 oraz służy przekazaniu wzajemnych informacji o nurtujących problemach występujących w środowisku działkowym. Od wielu już lat Rodzinne Ogrody Działkowe  wspierane są finansowo przez  Urząd Miasta i Gminy Pleszew którego Burmistrzem  jest Dr. Arkadiusz Ptak  a poprzednio był   Marian Adamek  / obecnie przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego/

Za wieloletnią pomoc dla Pleszewskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych w swoim wystąpieniu podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Pleszewskiego  obecny na spotkaniu Prezes Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu ,członek Krajowej Rady PZD Pan Jerzy Wdowczyk który wręczył Burmistrzowi   Miasta i Gminy Pleszew Panu dr. Arkadiuszowi Ptakowi oraz Marianowi Adamkowi – byłemu wieloletniemu burmistrzowi ,a obecnie przewodniczącemu Rady Powiatu  Pleszewskiego   Medale „Bene meritus” wydane z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców a  przyznane na wniosek  Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Prezes OZPZD w Kaliszu Pan  Jerzy Wdowczyk wręczając medale podkreślił szczególną przychylność i troskę o rozwój ogrodnictwa działkowego przez osoby wyróżnione medalami.

Jan Masztalerz

Prezes ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego przewodniczący Kolegium Prezesów rejonu Pleszew

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.