Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 09.02.2023

Dnia 03.02.2023r w ROD im Antoniego Domagalskiego w Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Prezesem WFOŚiGW Panem Szymonem Gajdą i Panią Kamilą Kujawską szefem programu „Moja Woda”. W spotkaniu uczestniczył również radny z Gdyni Pan Paweł Stolarczyk oraz prezesi z ROD i przedstawiciele Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Celem prezentowanego programu jest rozszerzenie na tereny ogródków działkowych ochrony zasobów wody oraz minimalizacja zjawiska suszy poprzez zwiększenie retencji.

Prezentację programu „Moja Woda” przedstawiła Pani Kamila Kujawska. Inwestycje realizowane w ramach projektu to:

  • Retencjonowanie wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie np. studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe,
  • Retencjonowanie wód opadowych na dachach (zielone dachy – warstwa drenażowa),
  • Wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych (zraszacze, sterowniki).

Na zakończenie odbyła się dyskusja. Uczestnicy zostawili do kontaktu swoje dane teleadresowe do dalszych ustaleń w sprawie przystąpienia do projektu, wytypowania chętnych do udziału w pilotażowym projekcie i opracowania programu projektu.

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.