Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejne umowy podpisane - 02.02.2023

W dniach 19, 20, 23, 24, 25 i 31 stycznia 2023r. zostało podpisanych kolejnych 11 umów o powierzenie grantu w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w ramach realizacji V etapu konkursu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Rodzinne Ogrody Działkowe „Brochów”, „Nowy Kanał”, „Kabaczek”, „Irys”, „Mozajka”, „Rakowiec”, „Piast”’ „Malina”, „Aronia”, „Frezja” i „Pod Gruszą” we Wrocławiu po ich zawarciu realizować będą zadania o łącznej wartości 996.890,95zł wskazane we wnioskach, które przyczynią się zarówno do poprawy jakości środowiska naturalnego, jak i do ulepszenia infrastruktury ogrodowej.
Obecnie oczekujemy na publikację listy rankingowej VI etapu konkursu obejmującego wnioski złożone w listopadzie 2022r. i na zawarcie umów z kolejnymi zarządami ROD.
Jednocześnie należy wskazać, że środki finansowe wypłacone w ramach pierwszej transzy dla umów zawartych w miesiącu październiku 2022r. już są rozliczne, a na terenach ogrodów już widać efekty realizacji umów grantowych w postaci m.in. zamontowanych budek dla ptaków, karmników, hoteli dla owadów czy też zakupionych rębaków.
 
 
 
 Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
 mgr inż. Ewa Gaicka
 
 
Wrocław, 01.02.2023r.      
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.