Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada zespołu do obsługi walnych zebrań w 2023 roku w Okręgu PZD w Szczecinie - 24.01.2023

Z nowym rokiem w nowe zadania. Narada w dniu 17 stycznia br., obejmowała przedstawienie przez Prezesa Okręgu ogólnej sytuacji w Związku i na jej tle okręgu szczecińskiego oraz pełną prezentację przez dyrektora biura oraz radcę prawnego wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań w 2023 r, ze zwróceniem uwagi na przyjętą uchwałę Krajowej Rady o przedłużeniu kadencji organów PZD o jeden rok.

Podkreślone zostały wprowadzone zmiany i tematy, które powinny znaleźć się w materiałach na walne zebranie sprawozdawcze członków oraz zadania dla obsługującego walne zebranie.

Wynika więc z tego, że rozpoczęła się kampania a wraz z nią zadania, które obejmą:

*  dokładne przestudiowanie wytycznych, które będą dostarczone dla ROD,

* ustalenie terminu, podjęcie uchwały i powiadomienie Okręgu o terminie walnego zebrani (konferencji),

* przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji majątku,

* przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego  za rok 2022,

* przygotowanie projektów uchwał opłat ogrodowych na 2023 rok wraz z załączoną kalkulacją

* zbadania sprawozdania finansowego ROD przez komisję rewizyjną ROD,

* zawiadomienie członków PZD o terminie WZ = wysłanie zaproszeń,

* organizacyjne i logistyczne przygotowanie walnego zebrania ,

* przeprowadzenie zebrania zgodnie z wytycznymi,

* przekazanie po zebraniu nakazanych dokumentów,

* informacja o podjętych uchwałach.

Pracy jest wiele a czas ucieka, więc nie zwlekając należy od zaraz przystąpić do pracy. Im szybciej uporamy się z kolejnymi etapami, tym lepiej.

Okręgowy Zarząd PZD apeluje o nie spiętrzanie terminów zebrań na ostatnie dni oraz organizowanie zebrań wyłącznie w soboty, co utrudnia koordynację obsługi.

Przygotowujemy tylko projekty uchwał, które leżą w kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych.

Sprawne przygotowanie kampanii zaowocuje powodzeniem, czego życzymy wszystkim ogrodom.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio