Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „SIELANKA” W LUBLIŃCU REALIZUJE PRACE ZWIĄZANE Z OTRZYMANYM DOFINANSOWANIEM Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - 19.01.2023

 

Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” w Lublińcu realizuje prace związane z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku - 31.08.2022 roku.

W ramach zadania zrealizowano m.in. zakup kompostowników, wykonano prace związane z geodezyjnym pomiarem zagospodarowania ROD i infrastruktury dla użytku wspólnego. Obecnie trwają prace przy montażu placu zabaw dla dzieci, jak również urządzeń siłowni plenerowej oraz toalet.

Kolejny etap prac będzie związany z zakupem hoteli dla owadów, karmników i budek lęgowych, tworzeniem i odnawianiem zieleni, zazielenianiem roślinami miododajnymi oraz utworzeniem łąki kwietnej, jak również tworzeniem miejsc schronienia i zimowania dla jeży.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.