Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja wspólnego wniosku 8 ROD w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 18.01.2023

Rozpoczęły się prace geodezyjne w celu opracowania map dla 8 warszawskich ROD, które złożyły wspólny wniosek w tej sprawie i otrzymały grant z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

8 warszawskich ROD: Owoc, Saska Kępa, Kępa Potocka, Wiślany Brzeg, Wał Wiślany, Waszyngtona, Olszynka oraz Energetyk-Górnik-Nauczyciel otrzymało granty w łącznej wysokości 620 00 zł w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Okręg Mazowiecki PZD jako pierwszy Okręg PZD złożył we wrześniu br. wspólny wniosek dla 8 ogrodów w ramach konkursu uzyskując 37 punktów. Wniosek objął dwa, wspólne zadania z I grupy tzn. podstawowego zakresu rodzajów inwestycji tj.:

  1. wykonanie planu zagospodarowania ROD;
  2. zakup urządzeń do rozdrabniania gałęzi-rębaków.

Obecnie trwają już prace geodezyjne na terenie ROD „Waszyngtona” oraz „Energetyk, Górnik, Nauczyciel” w Warszawie w celu opracowania geodezyjnych map zagospodarowania ogrodów.

Przy wyborze zadań wzięto pod uwagę indywidualne potrzeby ROD, ich powierzchnię, efekty ich realizacji na przyszłość, możliwości techniczne realizacji, a także czas ich realizacji, tak aby nie było zagrożenia terminu realizacji zaplanowanych zadań. Wybór tożsamych zadań pozwala zaś na lepsze zaplanowanie działań, ich koordynację i realizację.

Wspólne złożenie wniosku spowodowało, iż jednym działaniem zagwarantowano sukces w postaci grantu dla wielu ogrodów, co zaoszczędziło pracę i czas wszystkim stronom postępowania konkursowego. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala na większy zasięg i możliwość uzyskania środków na rozwój ogrodów dla większej liczby ROD.

 

 

AM/MA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.