Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nabór wniosków na usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście - 17.01.2023

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że Miasto Świnoujście zamierza już po raz dziewiąty skorzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w 2023 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. udziela gminom dotacji na zadania z zakresu demontażu ...

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że Miasto Świnoujście zamierza już po raz dziewiąty skorzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w 2023 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. udziela gminom dotacji na zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Po otrzymaniu dotacji Gmina Miasto Świnoujście wybierze Wykonawcę, który na podstawie umowy zawartej z Gminą będzie dokonywał demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych nieruchomości. Realizacja w/w prac planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2023r.

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. (...)

źródło: mm.swinoujscie.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.