Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje Związkowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych udzielone w IV kwartale 2022 roku - 13.01.2023

Rodzinne Ogrody Działkowe przy realizacji zadań inwestycyjno- remontowych od lat korzystają ze wsparcia finansowego PZD m. in. w formie dotacji od jednostek organizacyjnych Związku.

Z Funduszu Rozwoju, będącego w dyspozycji Jednostki Krajowej oraz Okręgowych Zarządów udzielane zostały dotacje dla ROD realizujących inwestycje i remonty, jako uzupełnienie środków własnych. W ramach tego funduszu, PZD w IV kwartale 2022 roku udzielił dotacji dla 158 ROD na łączną kwotę 1 573 147 zł.

Realizacja inwestycji i remontów to jedno z priorytetowych zadań dla Związku. W ramach funkcjonujących w Polskim Związku Działkowców funduszy celowych, Zarządy ROD mogą ubiegać się o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnoremontowych w ROD.

Od początku roku z bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego skorzystało aż 505 ROD na łączną kwotę 5 660 394 zł.

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych nadal jest dużo do zrobienia. Konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury w wielu ROD. W planach są również zupełnie nowe inwestycje, na które również potrzebne są ogromne fundusze. Wymienione powyżej wsparcie pokazuje, że Zarządy ROD oraz działkowcy mogą liczyć na pomoc finansową Związku. Tak będzie także w 2023 roku.

Aleksandra Grunt-Mejer Jednostka Krajowa PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.