Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Noworoczne spotkanie przewodniczących kolegiów prezesów w Poznaniu - 12.01.2023

Tradycyjnie u progu nowego roku spotykają się w Poznaniu przewodniczący kolegiów prezesów ROD funkcjonujących na terenie Okręgu aby posumować roczną działalność i nakreślić plany działania na nowy 2023 rok. Kolegia prezesów  obejmują swoim działaniem 100 % rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu, co potwierdza ugruntowaną w Wielkopolsce wieloletnią tradycję i ich znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych.  Spotkanie odbyte 9 stycznia br., prowadzone przez prezesa Okręgu Zdzisława Śliwę w towarzystwie wiceprezesa Zenona Brzozowskiego, zgromadziło powiatowych i gminnych przewodniczących kolegiów z większości rejonów działania. Słabiej dopisali jedynie przewodniczący małych kolegiów, głównie z terenu powiatu poznańskiego, co tylko potwierdza słuszność tezy, generowanej zarówno w grudniowej uchwale Krajowej Rady PZD oceniającej funkcjonowanie struktur pomocniczych Związku, jak i w uchwale nr 500/2022 Okręgowego Zarządu oceniającej działalność kolegiów w 2022r. W naradzie wzięli udział także merytoryczni pracownicy biura Okręgu z dyr. Agatą Wróbel na czele.

Program narady obejmował zagadnienia:

1. Funkcjonowanie kolegiów prezesów w 2022r. – podsumowanie i wnioski.

2. Przedłużenie kadencji organów Związku - przyczyny.

3. inanse PZD w 2023 r. wg decyzji KR PZD i OR PZD.

4. Udział ROD Okręgu w konkursie grantowym ARiMR.

5. Przygotowanie do kampanii sprawozdawczej, przygotowanie zespołu do obsługi walnych zebrań/konferencji delegatów.

6. Najważniejsze zadania kolegiów prezesów na rok 2023.

W podsumowaniu  funkcjonowania kolegiów potwierdzono ich niezwykle ważną rolę w integrowaniu lokalnych środowisk działkowców oraz pozytywny wpływ na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Wyróżniono szczególnie aktywne kolegia we Wrześni, Gnieźnie, Szamotułach, Lesznie i Śremie. Przedstawiono najważniejsze efekty i sukcesy kolegiów, zwrócono uwagę na konieczność  poprawy efektywności pracy kolegiów słabiej działających, dyskutowano nad potrzebą zmiany struktury organizacyjnej kolegiów.

W dalszej części spotkania przedstawiono najważniejsze problemy z życia Związku, w tym decyzje KR PZD w sprawie przedłużenia kadencji organów, sprawy finansowe Okręgu, omówiono dotychczasowe efekty działania ogrodów w pozyskiwaniu grantów ARiMR podkreślając potrzebę szczególnej skrupulatności przy prowadzeniu inwestycji i rozliczaniu grantów.

Kolejnym ważnym punktem narady było przygotowanie Okręgu do kampanii sprawozdawczej ROD. Ustalono wstępne terminy szkoleń aktywu, ich formę oraz rolę obsługujących walne zebrania dla zapewnienia zgodności ich przebiegu z przepisami związkowymi. Szczególnie zwracano uwagę na konieczność dobrego planowania inwestycji, co wynika z dynamicznie zmieniających się warunków finansowania podejmowanych  zadań.

W podsumowaniu narady Prezes Okręgu nakreślił najważniejsze zadania kolegiów na rok 2023. W każdym z tematów przebiegała ożywiona dyskusja, w której dzielono się spostrzeżeniami z działalności własnych kolegiów, podkreślano efekty pracy i nie unikano przedstawiania problemów ograniczających skuteczność działania. Pozytywnie przyjęte zostały wszystkie ważne decyzje władz Związku dotyczące rozpoczynającego się roku. Życzenia noworoczne Prezesa Okręgu dla przewodniczących kolegiów, a za ich pośrednictwem dla działkowców rodzinnych ogrodów działkowych zwieńczyły czterogodzinną naradę przewodniczących.

Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.