Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 16.12.2022

12 grudnia br. przy 82,8 procentowej frekwencji z udziałem przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Rada odbyła swoje XIII posiedzenie. Po wstępnych punktach porządku obrad Prezes Okręgu przeszedł do omówienia sytuacji w Związku i na jej tle sytuacji w naszym Okręgu:

* zahamowanie realizacji planów i programów w okresie pandemii przez ograniczenie bezpośrednich kontaktów,

* trudności w adaptacji ROD do realizacji projektów "Rozwój zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD"

* potrzeba reform w dostosowaniu jednostek terenowych do nowych zadań i ich większej samodzielności,

* spowolnienie prac nad nowelizacją Statutu PZD, 

* zewnętrzne uwarunkowania wpływające na pracę Związku, związane ze zbieżności kampanii sprawozdawczej z wyborami parlamentarnymi,

* potrzebnego czasu na  dobre przygotowanie kampanii sprawozdawczej a zatem konieczności przedłużenia kadencji organów. 

Obradom przysłuchiwał się poseł Jarosław Rzepa, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację w Kraju i odniósł się do problemów ROD ogólnie oraz w Okręgu. Uczestnicy obrad skorzystali z okazji zadając pytania.

I Wiceprezes Okręgu p. Józef Romanowski nawiązując do rocznicy uchwalenia Ustawy o ROD podkreślił jej znaczenie i podziękował Posłowi za ówczesną pomoc w zbieraniu podpisów po obywatelskim projektem ustawy.

Prezes Okręgu omówił także problemy we wdrażaniu programu DGCS, tworzenia OFK, przestrzeganiu prawa w ROD, potrzeby reorganizacji systemu szkoleń, pozyskiwania środków na rozwój ROD. Sytuacje bezpieczeństwa w ROD zreferował członek OZ p. Zbigniew Baran formułując stosowne wnioski do pracy w przyszłości.

Prace samorządów w ROD, w oparciu o wyniki kontroli zreferował dyrektor biura p. Tomasz Olkuski.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania w dyskusji, komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty trzech uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu (tutaj)

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Okręgu złożył życzenia świąteczne uczestnikom, wręczono upominki i zakończono spotkanie wspólnym obiadem.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.