Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia dla zarządów ROD z terenu Delegatury Rejonowej OZM PZD w Siedlcach - 15.12.2022

W dniach 06 i  13 grudnia br. Delegatura Rejonowa PZD w Siedlcach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia dla zarządów ROD.

Szkolenie obejmowało dwa bloki tematyczne:

 1. Rola oraz zadania zarządów ROD w strukturze PZD.
 2. OFK w ROD – podsumowanie współpracy oraz omówienie najważniejszych zasad funkcjonowania ROD w zakresie gospodarki finansowej.

W pierwszej części spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 1. Skład zarządu, podział obowiązków
 2. Zasady reprezentacji
 3. Uzupełnienie składu zarządu
 4. Zwoływanie, przebieg, protokołowanie posiedzeń zarządu
 5. Podejmowanie uchwał przez zarząd
 6. Prowadzenie dokumentacji w ROD
 7. Zasady wynagradzania w ROD

 

Spotkanie pozwoliło na usystematyzowanie oraz uzupełnienie wiedzy członków zarządów. Wymieniono doświadczenia, wynikające z pracy w zarządach. Poruszony został także temat zabezpieczenia tańszego prądu dla ROD w 2023 r. oraz załatwiania spraw spornych między działkowcami. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe rozliczanie środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia w ROD oraz sposobie zabezpieczenia puli na te świadczenia.

 

Drugą część spotkania poprowadziła księgowa OFK w Siedlcach Monika Krasuska.

Poruszono następujące tematy:

 1. Prawidłowa gospodarka kasowa w ROD
 2. Źródła finansowania zadań w ROD
 3. Fundusze w PZD
 4. Opłaty w ROD

W tej części szkolenia dokonano podsumowania dotychczasowego działania OFK w Siedlcach i współpracy między OFK i ROD.  Omówione zostały zagadnienia ogólne, ale także nieprawidłowości w prowadzeniu finansów w ROD. Wskazane zostały narzędzia i sposoby realizacji gospodarki finansowej w ROD, tak aby uniknąć błędów w przyszłości. Szczegółowo omówiono zasady zawierania umów cywilno-prawnych w ROD oraz  konsekwencje karno-skarbowe, wynikające z wypłacania świadczeń pieniężnych w ROD.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, broszury PZD oraz słodki upominek Mikołajkowy.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ROD Ustronie Siedlce, ROD Cicha Przystań Golice, ROD Iskra Żyrardów, ROD Mazowsze Mińsk Maz., ROD Kopernika Mińsk Maz., ROD Okuniew Aronia Okuniew, ROD Sawa Stanisławowo, ROD Wiarus-Rozrywka Siedlce, ROD Witamina Siedlce, ROD Relax Garwolin, ROD Kolejarz Siedlce, ROD Raj Sokołów Podlaski, ROD Magnolia Sokołów Podlaski, ROD Relax Sokołów Podlaski, ROD Złote Piaski Siedlce, ROZ Zacisze Podlasie Siedlce, ROD Oaza Węgrów, ROD.

 

AP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.