Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne umowy podpisane! Realizacja konkursu grantowego ARiMR w Okręgu Świętokrzyskim PZD - 14.12.2022

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach miało miejsce podpisanie kolejnych umów w zakresie realizacji konkursu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach zakończonej transzy wrześniowej i w ślad za opublikowaną listą rankingową, kolejne 3 ROD z terenu województwa świętokrzyskiego, zakończyły skutecznie proces aplikowania o środki. W katalogu zadań przewidzianych do realizacji wybrano przede wszystkim zakup rębaków oraz nasadzenia nowej roślinności na terenach wspólnych. W ramach zadań inwestycyjnych o charakterze dodatkowym, zaplanowano wymianę drzwi i okien w domach działkowca i budynkach administracyjnych.

                  

Już teraz kolejne zarządy ROD czekają z niecierpliwością na rozstrzygniecie następnych transz naboru. W obu wymienionych transzach, kolejne 5 ROD złożyło swoje wnioski i w zdecydowanej większości są one już zarówno po kontroli formalnej, jak i merytorycznej.

                  

Szacunkowa wartość 13 wniosków z Okręgu Świętokrzyskiego PZD, oscylować będzie finalnie około kwoty blisko miliona złotych.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.