Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Reaktywowano Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza - 08.12.2022

W Grudziądzu w miesiącu listopadzie odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Grudziądza. Naradę zwołał i otworzył Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, któremu towarzyszyli Wiceprezesi Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  Pan Mieczysław Chrapiński oraz Andrzej Ciechomski, a także inspektor do spraw administracji Oliwia Ciechomska.
Głównym celem spotkania, były sprawy związane z  nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy Polskiego Związku Działkowców  -  Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Przypomniano  zasady podejmowania i realizacji inwestycji i remontów  oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej. 
W trakcie spotkania przedstawiono również dane dotyczące grudziądzkich ogrodów, które wystąpiły z wnioskami w ramach  Konkursu grantowego dla ogrodów działkowych. Inspektor do spraw administracji Oliwia Ciechomska zachęcała , by nie zwlekać ze składaniem wniosków , gdyż pula przeznaczona na nie,  bardzo szybko się uszczupla. Warto Przypominano również, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych, kwota wsparcia wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, nie wymagany jest wkład własny. Fundusze można przeznaczyć na realizację inwestycji m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń - minimum 50% otrzymanych funduszy, inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej- 30% wydatków kwalifikowanych.
 
Wskazane zostały także błędy i drobne nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli przeprowadzanych w ogrodach działkowych na terenie okręgu.  
Spotkanie było również okazją do powołania przez Prezesa Okręgu , działającego  zgodnie z uchwała  Nr  417/2017  Prezydium  Krajowej  Rady  PZD  z  dnia  14  listopada  2017  roku, kolegium prezesów. Kolegium Prezesów w Grudziądzu, działało bardzo prężnie,  lecz okres pandemii, utrudnienia w kontaktach spowodowały zawieszenie działalności Kolegium Prezesów Grudziądz Północ, Południe. 
Obecni na naradzie podjęli decyzję iż na terenie miasta Grudziądza funkcjonować będzie jedno kolegium. Do reaktywowanego kolegium zgłoszono następujących kandydatów : Prezes ROD „Sarniak”-  Ryszard Kozicki, Prezes ROD „Świt”- Zenon Koperski, Prezes ROD „Jedność Bratek”-  Paweł Rusoń, Prezes ROD „Kąpiele Słoneczne” Robert Mielcarek, Prezes ROD „Niezapominajka” Małgorzata Jasińska. W trakcie narady nowo wybrani  przedstawiciele ogrodów wybrali ze swojego grona Przewodniczącego Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza, została nim Małgorzata Jasińska. Prezes Okręgu pogratulował ścisłemu Kolegium Prezesów, którego celem będzie utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania ewentualnej pomocy oraz wsparcia na różnych płaszczyznach działalności ogrodów. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się, ale także do wymiany doświadczeń. 
 
Małgorzata Jasińska.
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.