Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie dla nowych użytkowników działek w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD - 06.12.2022

W listopadzie 2022 roku odbyła się ostatnia w 2022 roku tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci stacjonarnej oraz zdalnej. Szkolenie w formie zdalnej zostało przeprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2020 roku, wraz z początkiem pandemii,  i zostało bardzo dobrze odebranie przez słuchaczy. Od tego czasu działkowcy sami proszą o zorganizowanie szkoleń w takiej formie. Po zakończeniu pandemii przywrócono szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 6/1/2022 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 5 stycznia 2022 roku.
Do udziału w szkoleniach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Wraz z zaproszeniem na szkolenie do działkowców zostały wysłane broszury tematyczne wydane przez Krajowy Zarząd PZD. Były to broszury dotyczące upraw sadowniczych, warzyw, ekologii, segregacji śmieci na działkach, racjonalnej gospodarki wodą czy uprawy ziół. 
Podczas jednej tury szkoleń odbywa się 6 spotkań z działkowcami. Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Wszystkie bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w zróżnicowanych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych, potrafiły nawiązać kontakt z internautami, jednocześnie odpowiadając na pojawiające się pytania. Z opinii słuchaczy wynika, że prowadzenie szkoleń jest bardzo trafionym pomysłem, ponieważ  jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych. 
W opisywanym wyżej cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie stacjonarnej oraz zdalnej brało udział łącznie 82 działkowców. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkań Na zakończenie każdego szkolenia dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego spotkania i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału.  
Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy obecny nowy użytkownik działki otrzyma na adres domowy zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia. Dodatkowo działkowcy ci otrzymają w przesyłce znaczek organizacyjny, który jest podziękowaniem za udział w szkoleniu oraz potwierdzeniem przynależności  do struktur Polskiego Związku Działkowców. 
Szkolenia stacjonarne będą organizowane cyklicznie i będą one połączone ze szkoleniami prowadzonymi w formie zdalnej. 
 
 
Opracowała: mgr Blandyna Łubkowska 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.