Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Grant dla ROD "Skałka" w Kluczkach - 30.11.2022

Rodzinny Ogród Działkowy SKAŁKA w Kluczach został beneficjentem Konkursu grantowego 1/2022, zorganizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i realizuje projekt pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ROD SKAŁKA w Kluczach”.

Dnia 19.11.2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego Skałka w Kluczach, na którym Zarząd powiadomił wszystkich zrzeszonych działkowiczów o uzyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych, dla wspomnianego powyżej projektu, w kwocie 96 000 zł.

Zdobyte środki pieniężne przyczynią się do przeciwdziałania spadkowi różnorodności biologicznej, zwiększenia wartości usług ekosystemów oraz poprawy jakości życia ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.

W ramach realizowanego projektu wykonane zostaną zadania związane z tworzeniem i odnowieniem zieleni na terenach wspólnych ROD, w tym m.in. zabezpieczenie zieleni przed erozją wodną gruntu, stworzone zostaną miejsca schronienia zwierząt rzadkich (jak jeże, nietoperze) oraz zakupione karmniki, budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów.

Zarząd ROD Skałka w Kluczach wyraża wielkie podziękowania dla ARiMR Kraków oraz PZD w Krakowie za wsparcie w staraniach o uzyskanie środków w konkursie grantowym pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Mamy nadzieję, iż powyższe działania wpłyną pozytywnie na kształtowanie zdrowego otoczenia, ochronę i poprawę jakości terenów zielonych, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

W imieniu ROD Skałka w Kluczach

Anna Konieczna

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.