Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowa z Posłem na Sejm RP - Tomaszem Szymańskim - 25.11.2022

W dniu 21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD uczestniczył w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Tomaszem Szymańskim. Rozmowy obejmowały bardzo szeroką tematykę problemów, z którymi borykają się działkowcy i zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Najważniejszym tematem była budowa CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego, a dokładniej budowy magistrali szybkiej kolei, której warianty zostały przekazane do wiadomości publicznej. Niektóre z przedstawionych wariantów stanowią realne, bardzo poważne zagrożenie dla dalszego istnienia i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „Wiosenka” i „Rybnica” we Włocławku. Pan Poseł Tomasz Szymański zagwarantował Prezesowi Okręgu swoje zaangażowanie i pomoc w ocaleniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pomoc zapewniona przez Posła ma być realna i nastawiona na nakierowanie budowy CPK w którymś z tych wariantów, które nie zagrażają niezaburzonemu funkcjonowaniu ROD. 

W trakcie spotkania Prezes Okręgu wraz z Posłem rozmawiali także o konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Prezes Okręgu opowiedział o bardzo dużym zainteresowaniu konkursem wśród zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także o realnym wsparciu i zaangażowaniu Okręgu w pozyskiwanie grantów przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Reasumując – na podstawie odbytych rozmów można rzec, iż spotkanie było bardzo owocne, a jego efektem może być realna pomoc i wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.