Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pieniądze na ogródki są. Ale ogródków nadal nie ma w Białymstoku - 22.11.2022

Od sześciu lat miasto rezerwuje w kolejnych budżetach 1,2 mln zł na odtworzenie ogródków działkowych, zlikwidowanych pod inwestycje publiczne. Podobnie będzie też w przyszłym roku. Tyle, że do tej pory nie udało się utworzyć takich terenów.

Mimo mroźnej jesieni, w rodzinnych ogrodach działkowych jest gorąco. Ostatnio za sprawą ROD im. Juliusza Słowackiego przy Wilczej. Tamtejsi działkowcy nie zgadzają się bowiem na pomysły urzędników, by okroić ogród od strony Białej i przeznaczyć rząd obecnych altanek pod zieleń urządzoną ogólnie dostępną.

Urzędnicy twierdzą, że taki zapis w planie miejscowym okolic ul. Dojlidy Fabryczne i Suchowolca nie oznacza eksmisji.

Działkowcy są jednak rozczarowani postawą miasta, tym bardziej, że kilka tygodni temu prezydent zapewniał, że doceniana rolę takich ogrodów jako miejsca odpoczynku, relaksu, zdrowia. I zamierza w przyszłorocznym budżecie wesprzeć działkowców w mieście kwotą 300 tysięcy złotych.

- A czy prezydent wie, że od 2006 roku w mieście nie powstał żaden ogród działkowy - przypomina Zbigniew Buczkowski, j eden z działkowców z ogrodu przy Wilczej.

Okazuje się, że od 2017 roku w kolejnych budżetach widnieje też kwota 1,2 mln złotych na przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych.

W związku z trwającymi pracami nad przyszłorocznym budżetem miasta, o konkrety zapytał prezydenta w interpelacji radny PiS Henryk Dę-bowski. Zwrócił się z prośbą o pilne wskazanie konkretnej lokalizacji na założenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2023 r., która będzie pozytywnie zaakceptowana przez podlaski okręg Polskiego Związku Działkowego. Dopytuje też, jakie starania zostały podjęte w tej kwestii do tej pory.

- Miasto chyba nie traktuje spraw działkowców na poważnie-mówi Henryk Dębowski. - Będę domagał się wyjaśnień i zabiegał o przekazanie nowych terenów pod ogrody działkowe, które się działkowcom należą - Biorąc pod uwagę, że sam pan jest działkowcem, to powinien pan rozumieć problemy tej społeczności i wychodzić im naprzeciw, zamiast „po macoszemu" traktować ich prośby - podkreślił radny Henryk Dębowski.

Okazuje się, że kwota 1,2 mln zl została zapisana także w projekcie przyszłorocznego budżetu. Z niezmiennym celem.

- Zadanie dotyczy odtworzenia zlikwidowanych ogrodów działkowych - wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztof Karpieszuk, sekretarz miasta.

Przyznaje zarazem, że miasto w poprzednich latach zlikwidowało część ogródków działkowych pod inwestycje publiczne. Zgodnie jednak ze specustawą drogową musi zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie takiego terenu. Na takiej samej powierzchni, z takim samym tytułem prawnym do gruntów oraz odtworzenia infrastruktury ogródkowej odpowiadającej tej zlikwidowanej.

Tak jest w przypadku ROD „Jutrzenka". Został okrojony celem umożliwienia realizacji Uchwały Nr XXIX/332/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej. Grunty ze zlikwidowanej części przeznaczono pod zabudowę usługową z zakresu użyteczności publicznej, w tym obiektu kultu religijnego.

- To jest kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku - przypomina sekretarz.

Przyznaje zarazem, że miasto zobowiązało się w umowie z Polskim Związkiem Działkowców odnośnie zakresu odtworzenia ogrodu.

- Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ustaleniach, w których zostałyby uwzględnione obszary przeznaczone pod działalność rodzinnych ogrodów działkowych - przyznaje w odpowiedzi na interpelację sekretarz miasta Krzysztof Karpieszuk.

Henryk Dębowski zwraca uwagę, że mimo upływu lat nie widać rezultatów tych działań.

- Miasto chyba nie traktuje spraw działkowców na poważnie - mówi radny PiS. - Będę domagał się wyjaśnień i zabiegał o przekazanie nowych terenów pod ogrody działkowe, które się działkowcom należą.

Tomasz Maleta

źródło: Kurier Poranny

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio