Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończona inwestycja wodna w ROD Malina w Radlinie - 21.11.2022

Rodzinny Ogród Działkowy „Malina ” w Radlinie liczy 114 rodzinne działki, powierzchnia ogrodu wynosi 4,2 ha. W 2021 roku Walne Zebranie podjęło decyzję o  inwestycji – doprowadzenie wody miejskiej do każdej działki. Działkowcy uczestniczyli w kosztach inwestycji, Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach dofinansował zadanie inwestycyjne kwotą 30 000,00 złotych. W 2022 roku została przeprowadzona  inwestycja wodna –  duże przedsięwzięcie, położono 1200 metrów atestowanych rurek doprowadzających wodę, zabudowano 38 studzienek wraz z licznikami wodnymi. Studzienki umieszczone są na alejkach ogrodowych, każda działka posiada indywidualny wodomierz.

Została przeprowadzona próba szczelności urządzeń. Działkowcy od wiosny będą mogli cieszyć się wodą zdatną do picia.

Komisja inwestycyjna działająca przy Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku 17 listopada 2022 roku dokonała odbioru ww. zadania inwestycyjnego, którego ogólny koszt wyniósł 165 545, 77 złotych.

 

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.