Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie w Oddziale ARiMR w Szczecinie - 18.11.2022

Z inicjatywy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Szczecinie, dnia 16.11.2022 roku, w siedzibie ARiMR w Szczecinie odbyło się szkolenie dla pełnomocników substytucyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z 11 ogrodów Okręgu Szczecińskiego, które podpisały umowy o fundusze europejskie w ramach konkursu ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Szkolenie otworzyła Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie  Ewelina Sobolewska-Łukaszczuk. W dalszej części szkolenie Katarzyna Szyngiel zreferowała sposób rozliczania środków grantowych, zasady rozeznania rynku:

• Zapytania ofertowe

• Upublicznienie zapytań ofertowych

• Wybór wykonawcy

• Protokół zakończenia rozeznania rynku

Z kolei Marta Morawska, zapoznała obecnych z dokumentacją i sposobie przeprowadzanych kontroli dotyczących realizacji, zakończenia i utrzymania projektów zawartych w umowie z poszczególnymi ogrodami w ramach ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W czasie szkolenia, prelegenci przy wsparciu Marty Seredyńskiej i Tomasza Szczepańskiego udzielali odpowiedzi na zadawane szczegółowe pytania.

Roman Krempski Sekretarz Okręgu w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.