Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 października 2022 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 07.10.2022

Krajowy Zarząd PZD w dniu 6 października 2022 roku przeanalizował i omówił stopień realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach rozstrzygnięcia I tury konkursu za miesiąc czerwiec ARiMR zakwalifikowała 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD i przyznała granty na łączną kwotę 2 733 732 zł, co potwierdzono listą rankingową z dnia 1 września 2022 r.

Na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD, na dzień 30 września 2022 r., wiemy że kolejne 72 ROD otrzymały już informację o pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosku i otrzymały liczbę punktów pozwalających na otrzymanie grantu. Nadal oczekujemy na potwierdzenie tej informacji przez Agencję, a więc ogłoszenie oficjalnej listy rankingowej za kolejne transze oceny konkursu – najbliższa za lipiec.

Uwzględniając uzyskane informacje, po trzech pierwszych turach konkursu należy spodziewać się łącznie co najmniej 101 grantów na łączną kwotę 9 496 922 zł. Wartość ta może ulec zwiększeniu, gdyż nie wszystkie złożone przez Zarządy ROD wnioski mają zakończone procedury oceny prowadzone w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Niepokojące może być długie oczekiwanie na ogłoszenie list rankingowych przez ARiMR kończących poszczególne tury konkursu. Powoduje to zniechęcenie wśród Zarządów ROD, gdyż pojawiają się ogromne obawy o realizację zadań objętych grantami, które muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca sierpnia 2023 r. Pozostaje więc coraz mniej czasu.

Jednakże ogrody przy udziale Okręgowych Zarządów PZD nadal pracują nad kolejnymi wnioskami i tylko w IV turze (wrześniowej) zostało złożonych aż 102 wnioski. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygniecie po stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Zarządy ROD przy współpracy z OZ PZD złożyły łącznie 383 wnioski o grant, które aktualnie są na różnych etapach – przyznany grant, oceny formalnej, czy też merytorycznej, bądź są odrzucone. Łączna wartość dotychczas złożonych wniosków przez Zarządy ROD do ARiMR obejmują zadania o wartości blisko 30 milionów złotych. Działania te są możliwe dzięki ścisłej współpracy personelu OZ PZD (prawnego, inwestycyjnego i ogrodniczego) z Zarządami ROD oraz dobrej współpracy z przedstawicielami Oddziałów Regionalnych ARiMR.

Jak widać PZD nie zwalnia i chce wykorzystać proponowane przez ARiMR w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” środki w jak największym stopniu. Chodzi przecież o rozwój ROD i dbałość o środowisko.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 Warszawa, dnia 6 października 2022 r.      

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.