Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza pod nazwą „Życie w ogrodzie” - 30.09.2022

Współpraca Związków działkowców polskich i czeskich owocuje bieżącymi kontaktami i wzajemną współpracą nadgranicznych ogrodów działkowych Karwiny i Cieszyna.

Ostatnią inicjatywą była współpraca w ramach Międzynarodowej Wystawy Ogrodniczej pod nazwą „Życie w ogrodzie”. Organizatorem wystawy byli: Czeski Związek Działkowców, Słowacki Związek Działkowców i Polski Związek Działkowców. Odbytej w dniach 23 i 24 września w Ostrawie – Witkowicach.

 Obecność polskich działkowców na wystawie „Życie w ogrodzie” stała się już tradycją. Z ramienia PZD organizatorem był Okręg Śląski PZD w Katowicach i Delegatura Rejonowa w Bielsku – Białej, której przewodniczy skarbnik okręgu pan Kazimierz Chmiel. Natomiast ze strony czeskiego Związku pani Marcela Urbanová, Oldřich Janků i Vladislav Samek z Karviny.

W tym roku po raz pierwszy wystawa odbyła się w Narodowym Muzeum Żywnościowym. Pomiędzy muzealnymi maszynami ogrodniczymi wystawiany był dorobek działkowców.

Również w tym samym pawilonie w piątek odbył się konkurs dzieci szkolnych na temat ogrodnictwa działkowego. 

 

Kazimierz Chmiel

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio