Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W Okręgu Poznańskim jest dziewięciu nowych instruktorów ogrodowych SSI - 30.09.2022

Przez ostatnie pięć tygodni – zaczynając od 31 sierpnia 2022 r. kandydaci na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD spotykali się na szkoleniu z zakresu ogrodnictwa. W ramach zajęć przygotowujących kandydatów do działalności instruktorskiej w ROD odbyło się 10 wykładów z tematów ogrodniczych. Kandydatom przedstawiono zagadnienia dotyczące uprawy roślin sadowniczych, w tym praktyczny pokaz wykonania szczepień i cięcia drzew i krzewów owocowych, jaki miał miejsce w ROD „Urodzaj” w Poznaniu. Kolejne tematy dotyczyły uprawy roślin ozdobnych na działce, żywienia roślin oraz chorób i szkodników występujących na uprawach ogrodniczych. W temacie dotyczącym chorób i szkodników roślin ogrodniczych uwzględnione zostało zagadnienie różnorodności biologicznej na działce oraz zwrócono uwagę na prowadzenie ochrony środkami przyjaznymi środowisku i człowiekowi. Wszystkie wymienione wykłady przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Zofia Zydlik (sadownictwo), dr hab. Tomasz Kleiber (żywienie roślin), dr hab. Anita Schroeter-Zakrzewska (rośliny ozdobne), dr hab. Henryk Ratajkiewicz (choroby i szkodniki oraz różnorodność biologiczna na działce). Uprawę warzyw na działce z uwzględnieniem własnych doświadczeń i obserwacji przedstawił instruktor krajowy SSI Józef Gęzikiewicz. Kandydaci na instruktorów mogli ponadto wysłuchać wykładu pracownic naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat znaczenie ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej, z przedstawieniem ogrodnictwa działkowego w Europie – prof. Barbara Maćkiewicz dr hab. Ewa Kacprzak, dr Magdalena Szczepańska. Ostatnim tematem podczas szkolenia było omówienie zaprojektowania i zagospodarowania działki ROD, z uwzględnieniem zasad aranżacji przestrzeni ogrodowej oraz Regulaminu ROD. Temat przedstawiła dr inż. Magdalena Klessa-Kiec - główny specjalista ds. ogrodniczych w Okręgu.

Szkolenie ukończyło dziewięć osób z siedmiu poznańskich ROD – Budowlani, Bogdanka, im. 2 Armii Wojska Polskiego, Szafirek, Kolejarz – Kobylepole, im, 1000-lecia Państwa Polskiego i im. Żwirki i Wigury II. Zaświadczenia z ukończenia szkolenia wreczył Prezes Okręgu dr inż. Zdzisław Śliwa, który nakreślił zasady funkcjonowania instruktorów ogrodowych SSI, ich rolę i zadania w ogrodach oraz pogratulował wszystkim uczestnikom szkolenia. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe z tematów ogrodniczych – książki, broszury i plakaty edukacyjne.

Nowym instruktorom ogrodowym SSI gratulujemy, życzymy zadowolenia i sukcesów w działalności ogrodniczej w ROD!

Magdalena Klessa-Kiec
główny specjalista ds. ogrodniczych
PZD Okręg w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.