Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowy Dzień Działkowca 2022 w Okręgu Śląskim PZD - 28.09.2022

Tegoroczne uroczyste obchody Okręgowego Dnia Działkowca Okręgu Śląskiego odbyły się 24 września w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

Uroczystym ceremoniałem rozpoczęto wnoszenie koszy dożynkowych wykonanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe z poszczególnych Delegatur Rejonowych Okręgu Śląskiego PZD.

Witając uczestników uroczystości, weteranów ruchu ogrodnictwa działkowego i zaproszonych gości Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski podkreślił: „Państwa obecność świadczy o żywym zainteresowaniu problemami działkowców naszego okręgu, co niezmiernie nas cieszy. Dowodzi to również że pomimo pośpiechu życia i przeciążenia pracą, nadal znajdujemy czas na tradycyjne spotkania z działkowcami integrującymi środowisko wokół wspólnych celów”.

Na tą ważna uroczystość przybyli zaproszeni goście:

 • Pani Alina Nowak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Pani Katarzyna Dzióba, II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze,
 • Pan Borys Borówka, III Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze,
 • Pan Piotr Magda, Zastępca Burmistrza Miasta Pyskowice,
 • Pan Łukasz Chmielewski, Radny Miasta Gliwice,
 • Pan Adam Ilewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze,
 • Pan Marek Wesoły, Poseł na Sejm RP,
 • Pan Tomasz Olichwer, Poseł na Sejm RP

P

 

Obchody otworzył Prezes Okręgu Śląskiego PZD tradycyjnie od hymnu narodowego oraz związkowego. Następnie Pan Prezes Józef Noski powitał wszystkich zebranych.

W swoim przemówieniu Prezes podkreślił między innymi szanse na dalszy rozwój ogrodów działkowych dzięki programowi ARiMR Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego czy budżetów obywatelskich. Przeznaczone środki to nieocenione wsparcie inwestycje ekologiczne jak i poprawa infrastruktury ogrodów.

Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na postrzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości. W ciągu ostatnich lat świat wokół nas uległ wielu przeobrażeniom. Zmieniło się wiele w naszych ogrodach i Związku. Ogrody działają w warunkach realizacji wielu reform gospodarczych w kraju. Jednak mają do spełnienia równie ważne zadania w ich funkcjonowaniu. Warunki te wymagają od aktywu i wszystkich członków PZD, dużych umiejętności polityczno-organizacyjnych. Konieczne jest pogłębienie współpracy z samorządami lokalnymi i społecznością mieszkańców, zwłaszcza na terenie miast.

W naszym okręgu przyjmujemy wypracowane już formy działania, aby ogród działkowy stał się jeszcze bardziej pożądanym sąsiadem. Ogrody otwarte, służące jako miejsce rekreacji dla ogółu okolicznych mieszkańców, szeroko współpracujące ze szkołami i organizacjami społecznymi. Taka powinna być przyszłość ogrodów w zderzeniu współczesności z tradycją, mające znaczenie dla przyszłości nie tylko naszych ogrodów działkowych ale i przyszłości całego Polskiego Związku Działkowców.

Po wystąpieniu Prezesa OZ Śl. głos zabierali zaproszeni goście. W swych wystąpieniach akcentowali poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego i deklarowali wszechstronną pomoc w realizacji programów ROD na swoim terenie działania.

Pan Jan Radoła II Wiceprezes odczytał listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Króla oraz Prezydenta Miasta Gliwice Pana Adama Neumana.

W dalszej części obchodów, które poprowadził I Wiceprezes Leszek Bucki dokonano wręczenia odznaczeń związkowych „Za zasługi dla PZD” Pani Mariannie Lizak z ROD „Róża” w Zabrzu oraz Panu Wiesławowi Łużniakowi z ROD „Wieczorka” w Chorzowie.

Złotą odznakę Zasłużonego Działkowca otrzymali:

 • Pani Wanda Olko z ROD Zagórze w Sosnowcu,
 • Pan Sławomir Woźniak z ROD Zagórze w Sosnowcu,
 • Pan Tadeusz Kapica z ROD Azalia w Chorzowie,
 • Pan Ryszard Cięszczyk z ROD Róża w Zabrzu.

Uhonorowano najstarsze Rodzinne Ogrody Działkowe pucharami jubileuszowymi oraz dokonano wręczenia nagród w konkursach Okręgowych „Najpiękniejsza Działka w ROD Roku 2022”, „Rzeźby Roślinne” oraz „Mój super owoc w obiektywie”.

Następnie głos zabrała Pani Lucyna Cyrek, podziękowała Panu Prezesowi za dobra współprace i wsparcie w codziennej pracy wręczają bukiet kwiatów.

Zamykając uroczyste obchody Okręgowego Dnia Działkowca Prezes Józef Noski w imieniu Prezesa Eugeniusza Kondrackiego i własnym oraz Krajowej Rady i Okręgowej Rady PZD złożył wyrazy wdzięczności wszystkim działkowcom Okręgu Śląskiego, pracownikom okręgu, Delegaturom Rejonowym i Ośrodkom Finansowym za codzienną ciężką pracę dla dobra ogrodów i działkowców.

Uroczystość zakończył występ aktora, śląskiego kabareciarza Grzegorza Stasiaka, członka PZD z ROD „Irys” z Rudy Śląskiej, oraz wspólny obiad.

DW

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.