Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Grant w wysokości 150 tys. zł dla ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu - 27.09.2022

Komisja konkursowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie grantu złożonych w I etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeprowadzonego w dniach 30.05.2022 – 30.06.2022 r.

Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze” w Wałbrzychu jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskując pozytywną ocenę merytoryczną i formalną wniosku, znalazł się na liście rankingowej i zakwalifikował się do dofinansowania.

W dniu 22 września 2022 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu została podpisana (pierwsza na Dolnym Śląsku) umowa o grant w wysokości 150 tyś. zł.

Atmosfera podczas spotkania była bardzo przyjazna. Podpisanie umowy nie odbyłoby się bez wsparcia ze strony Pani Dyrektor Magdaleny Salińskiej oraz pracowników Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu.

Dzięki dofinansowaniu ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu będzie mógł zakupić profesjonalny rębak do gałęzi, zmodernizować hydrofornię ogrodową poprzez zakup nowej pompy, wykonać nowe nasadzenia w ogrodzie oraz zamontować budki dla ptaków i ekohotele dla owadów.

 

Piotr Piątek

Dyrektor Biura – Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.