Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla zarządów ROD w sprawie konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” organizowanego przez ARiMR - 27.09.2022

Dnia 23 września br., w siedzibie ROD „Waszyngtona” odbyła się naradaq z udziałem zarządów ROD z terenu Warszawy poświęcona uczestnictwu w konkursie realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradzie uczestniczyły również m.in.: Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR-Monika Zielińska, Wioletta Binkowska oraz przedstawicielki Oddziału Regionalnego ARiMR.

Pani Monika Zielińska przedstawiła przebieg dotychczasowych 3 naborów konkursu, w wyniku których zawarte zostały już pierwsze umowy o powierzenie grantu. Odniosła się również do perspektyw jakie są przed ogrodami działkowymi w związku z możliwością pozyskania 100% finansowania, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Anna Mioduszewska-dyrektor biura OM PZD omówiła możliwości i zasady złożenia wspólnego wniosku dla wielu ROD. Główny nacisk położony został na wspólne zadania, jakie mogą być realizowane w ramach jednego, wspólnego wniosku: opracowanie planu zagospodarowania ROD czy zakup urządzeń do rozdrabniania gałęzi. Przy wsparciu przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówiono wszystkie etapy postępowania związanego ze złożeniem wspólnego wniosku.

Część finansową omówiła Elżbieta Korlak – główna księgowa OM PZD podkreślając, iż w przypadku wspólnego wniosku ciężar prowadzenia i rozliczania wniosku spoczywa na Okręgu Mazowieckiem, co znacząco ułatwia zadanie po stronie rodzinnego ogrodu działkowego.

Po wystąpieniach przedstawicieli ARiMR oraz dyrektor biura i głównej księgowej Okręgu Mazowieckiego PZD odbyła się dyskusja, podczas której odniesiono się do wielu szczegółowych pytań i zagadnień związanych z uczestnictwem w programie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Rezultatem narady jest ustalenie, iż jeszcze we wrześniu złożony zostanie wspólny wniosek ROD o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

AM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.