Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

UCHWAŁA NR 338/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roju 2022” - 26.09.2022

UCHWAŁA NR    338/2022

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego

pn. „Najpiękniejsza działka Roju 2022”

 

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”. Do konkursu wpłynęło 51 zgłoszeń, które Komisja Konkursowa szczegółowo zweryfikowała i oceniła zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu.

    Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Komisję Konkursową postanawia:

 

§1

Rozstrzygnąć konkurs, ogłosić listę nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników  konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”:

 

I. Nagrody w konkursie

1. I miejsce - Teresa Błachowiak, działka w ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, Okręg Pomorski. Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków - 79/90.

Zwyciężczyni otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł, dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym oraz puchar konkursowy.

 2. II miejsce - Lidia i Edmund Bargiel, działka w ROD „Źródełko” w Skarżysku- Kamiennej, Okręg Świętokrzyski. Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków - 78/90.

Za zajęcie II miejsca, uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  3 000 zł, dyplom potwierdzający zajęcie II miejsca w konkursie krajowym oraz puchar konkursowy.

 3. III miejsce - Lucyna Glińska,  ROD działka w ROD im. Marii Curie- Skłodowskiej w Białymstoku, Okręg Podlaski. Liczba przyznanych zgodnie z Regulaminem konkursu punków - 77/90.

Za zajęcie III miejsca, uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  2 000 zł, dyplom potwierdzający zajęcie III miejsca w konkursie krajowym oraz puchar konkursowy.

 

 II.               Wyróżnienia

 

1.     Za zagospodarowanie działki

Maria i Stanisław Fedko, ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski

 2.     Za różnorodność uprawianych roślin na działce

Bogdan i Czesława Rubaj, ROD „Trynek” w Gliwicach, Okręg Śląski

 3.     Za prawidłowość nasadzeń – drzewa i krzewy z uwzględnieniem zachowania odległości nasadzeń od granicy działki

Teresa i Michał – Wołoszyn, ROD „ Pod Lasem” w Niekłonicach, Okręg w Koszalinie

 4.     Za elementy wyposażenia działki związane z racjonalnym wykorzystaniem wody, segregacji śmieci

Katarzyna Duchniewicz, ROD „Nad Kraksem” w Biskupcu, Okręg Warmińsko – Mazurski

 5.     Za wyposażenie działki w budki lęgowe, karmiki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony roślin, uprawy współrzędne, stosowanie nawozów naturalnych

Jan i Bożena Wawrzyniak, ROD „Malwa” w Pile, Okręg w Pile

 6.     Za bogaty dobór roślin ozdobnych

Elżbieta i Ryszard Matusiak, ROD „Azoty I” we Włocławku, Okręg Toruńsko – Włocławski

 7.     Za estetykę i stan techniczny działki

Bogusława Gąsior, ROD „Brzoskwinia” w Czechowicach Dziedzicach, Okręg Śląski

 8.     Za małą architekturę na działce

Błażej i Małgorzata Zębala, ROD „Dolinka” we Wrocławiu, Okręg we Wrocławiu

 9.     Za wzorowo prowadzoną kwaterę sadowniczą

Joanna i Zdzisław Suk, ROD „Tysiąclecia” w Częstochowie, Okręg w Częstochowie

10. Za uprawę warzyw, bogaty dobór gatunków w tym ziół.

Grażyna Rusicka, ROD „Ruda II” we Włocławku, Okręg Toruńsko – Włocławski

 

Wyróżnienie specjalne:

Za szybkie doprowadzenie przez nowych użytkowników działki zaniedbanej do właściwego zagospodarowania.

Lidia i Łukasz Lietz, ROD „Tęcza” w Elblągu, Okręg w Elblągu

 

Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe potwierdzające otrzymane w konkursie krajowym wyróżnienia.

 § 2

 

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

                                                                                 § 3       

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

 

§ 4

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

§ 5

Koszty przyznanych nagród pokryć ze środków budżetowych Jednostki Krajowej PZD.

 

 

            WICEPREZES                                                                           PREZES

 

            Józef NOSKI                                                               Eugeniusz KONDRACKI

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.