Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konkurs na najładniejszą działkę i najpiękniejszy balkon w Częstochowie - 04.08.2022

Do połowy sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do miejskich konkursów na „Najładniejszą Działkę ROD” i ,,Najładniej ukwiecony balkon”.  Celem konkursu na „Najładniejszą Działkę Rodzinnych Ogródków Działkowych w Częstochowie 2022” jest uwrażliwienie mieszkańców na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych, stanem środowiska naturalnego oraz promocja postaw proekologicznych i aktywnego wypoczynku w plenerze.

Wypełnione przez właściciela lub właścicielkę działki „Karty zgłoszenia” wraz z 2-3 fotografiami w formacie 10 na 15 cm należy składać w siedzibach macierzystych zarządów ROD. Następnie zostaną one przekazane przez prezesów do siedziby Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców przy ul. Bór 201. Termin zgłoszeń mija 12 sierpnia.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca jest 1 200 zł (brutto). Laureat drugiego miejsca otrzymać ma 1 000 zł (brutto), a trzeciego – 800 zł (brutto).

Z kolei ideą konkursu na „Najładniej ukwiecony balkon 2022” jest chęć nagrodzenia najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji balkonów i loggi z wykorzystaniem zieleni, kwiatów i innych naturalnych elementów dekoracyjnych.

Aby wziąć udział należy wypełnić kartę zgłoszeniową i wraz z 2-3 fotografiami balkonu (wykonanymi z zewnątrz, w formacie 10 na 15 cm lub w wersji elektronicznej) złożyć je osobiście w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu przy Al. NMP 45a. Można je również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną ([email protected]) z dopiskiem „Konkurs – balkon). Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia.

Także dla zwycięzców tego konkursu przewidziano nagrody pieniężne. Wynoszą one odpowiednio: 900 zł (brutto) za pierwsze miejsce, 600 zł (brutto) za drugie i 500 zł (brutto) za trzecie.

Karty zgłoszeń oraz regulaminy dostępne są na stronie www.czestochowa.pl. Ogłoszenie wyników obu konkursów i wręczenie nagród odbędzie się podczas 30. Dni Częstochowy. Organizatorem wydarzeń jest – w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.

Zuzanna Suliga

Źródło: gazetaregionalna.com

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.