Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Siemianowicach Śląskich - 07.07.2022

W dniu 01.07.2022r. w Świetlicy ROD „Malwa’ w Siemianowicach Śląskich odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD.
W posiedzeniu udział brali prezesi 18 ROD oraz zaproszeni goście reprezentujący Urząd Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz Komendanta Miejskiego Policji. Z ramienia PZD udział w spotkaniu wziął przedstawiciel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców a zarazem I Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach Jan Kwiatkowski. 

W trakcie posiedzenia podsumowano współpracę zarządów z włodarzami miasta w I-szym półroczu 2022 przedstawiając pojawiające się niekiedy problemy i aktualne potrzeby ROD do wspólnego rozwiązania. Dokonana ocena dotychczasowej współpracy napawa optymizmem i dobrze rokuje na przyszłość dla współistnienia ogrodów działkowych i społeczności lokalnej. Przewodniczący Kolegium Prezesów wyraził podziękowanie zaproszonym gościom wręczając im wydawnictwa o tematyce ogrodniczej.

Pełna emocji dyskusja rozgorzała po omówieniu projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w czasie której przedstawiciel Krajowej Rady udzielał odpowiedzi na nasuwające się w trakcie dyskusji pytania. W wyniku dyskusji i dodatkowych wyjaśnień  w powyższym temacie wzrosło zainteresowanie pozyskaniem grantów i gotowością wejścia w proces realizacyjny projektów w  siemianowickich ROD.

 

Prezes Kolegium Prezesów

Jan Maj

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.