Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada prezesów ROD w Zielonej Górze w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” - 30.06.2022

W środę 29 czerwca, w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie udziału zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”

W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele zarządów ROD zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu.

Naradę prowadził Prezes Okręgu- Marian Pasiński. Na zaproszenie Okręgowego Zarządu na spotkaniu pojawili się przedstawiciele oddziału lubuskiego ARiMR, którzy omówili zasady udziału w konkursie grantowym, zadania na jakie można ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegóły dotyczące przebiegu konkursu.

Przedstawiciele ARiMR zadeklarowali pełną współpracę z zarządami ROD, które przystąpią do projektu oraz opiekę na przebiegiem procesu pozyskiwania i rozliczania grantu.

Przedstawiciele zarządów ROD przybyli dobrze przygotowani na spotkanie. Padło wiele szczegółowych, merytorycznych pytań, które świadczą iż  niektóre zarządy ROD dokonały już wyboru inwestycji i są na etapie sporządzania wniosku i poszukiwania kontrahentów. 17 prezesów ROD deklarowało chęć udziału w projekcie.

Dyrektor biura OZ- Rafał Hawryluk przedstawił uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne dotyczące udziału i reprezentowania PZD w projekcie. Omówiono szczegółowo wszystkie uchwały Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD w tej sprawie.

Uzgodniono, iż kolejne spotkania będą odbywały się w mniejszym gronie, w miarę potrzeb. Przede wszystkim z zarządami ROD, które przystąpią do projektu.

Prezes Okręgu podkreślił, iż projekt jest ciekawy i potrzebny, a zarazem trudny. Dlatego uważa, iż dla powodzenia przedsięwzięcia zarządy ROD powinny bardzo dobrze przemyśleć jakie zadania winny być realizowane w ROD i pilnie przystąpić do sporządzania wniosków. Zadeklarował, iż Okręgowy Zarząd i zatrudnieni pracownicy dołożą wszelkich starań by inicjatywa zakończyła się sukcesem.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio