Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla zarządów ROD jak pozyskać środki z ARiMR - 30.06.2022

W dniu 23 czerwca 2022 roku w siedzibie Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się spotkanie  pracowników biura  Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych. Narada szkoleniowa była zorganizowana w celu szczegółowego omówienia programu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Pan Mateusz Macianty, dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD przedstawił cele i założenia programu. Omówił stronę formalną i procedury związane z ubieganiem się o grant.

Pan Maciej Urbańczyk, główny specjalista ds. inwestycji w formie prezentacji multimedialnej   przedstawił merytoryczną część wniosków,  harmonogram oraz budżet projektu.

Wspólnie omówiono poszczególne elementy wniosku i niezbędne załączniki.

Realizacja projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział Regionalny ARiMR dla województwa śląskiego zlokalizowany jest w Częstochowie.

Przedstawiciele zarządów ROD, zadawali szereg pytań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz rozliczenia transz grantu. Zarządy ROD są zainteresowane przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem dotacji na inwestycje na terenie ROD.

 

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.